Afscheid Dirk Gudde Afscheid Dirk Gudde


Het is inmiddels alweer heel wat jaren geleden dat Dirk Gudde aantrad als pastoraal werker in de rooms-katholieke parochiekern van de H. Laurentius en de Moeder Gods in Voorschoten.

In de Kerkklok, de kerkbode van onze gemeente schreef ik over hem het volgende artikel:

Dirk Gudde, À Dieu
Mijn eerste grondige kennismaking met Dirk Gudde was tijdens een middag die de pastores van Voorschoten hielden in de bungalow van Huize Bijdorp. Hij vertelde toen dat de essentie van de rooms-katholieke kerk de oecumene was. Zonder oecumene geen katholieke kerk. Eerlijk gezegd, was ik toen wat verbaasd. Ik was zelfs even bang dat hij een grapje maakte – humor heeft hij, hebben we inmiddels wel ontdekt. Maar hij meende het en dat onderstreepte hij door later voorzitter van de Raad van Kerken van Nederland te worden.
Naarmate ik hem beter leerde kennen en hem meemaakte in zijn werk als pastoraal werker in de Parochiekern H. Laurentius en Moeder Gods werd nog duidelijker dat hij het meende. Hij besloot net als anderen voor hem gewoon zitting te nemen in de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten. Hij probeerde zoveel mogelijk nieuwe oecumenische diensten te laten ontstaan. Een van de voorbeelden daarvan is de oecumenische oudejaarsavondviering. Maar het hoogtepunt is toch wel het cabaret geweest dat hij samen met ds. Bert Boter heeft opgevoerd.
Alle jaren in Voorschoten was hij iemand die zijn eigen parochiekern bezielde en iemand die de oecumene in Voorschoten bezielde. Hij deed dat bescheiden, maar tegelijk met een grote dosis doorzettingsvermogen.
We zijn blij dat Dirk Gudde nieuw geluk gevonden heeft, bij – inderdaad – Renate Japenga, ooit jeugdwerker bij ons. Wij feliciteren hen beiden daar van harte mee. Maar het is jammer dat hij als gevolg daarvan zijn werk in de parochiekern moet opgeven. Dat vinden vele parochianen, maar ook velen buiten de parochiekern.
Hij wordt nu ziekenhuispastor in de Alrijne ziekenhuizen en in een woonzorginstelling voor ouderen in Den Haag. Daarom blijft de kans bestaan dat sommigen onder ons hem toch nog gaan tegenkomen, gelukkig.
Wij bidden Dirk en de mensen die hem omringen Gods zegen toe, vandaar mijn ‘à Dieu’ in de titel van dit artikel. Wij willen hen toevertrouwen aan God, aan de Eeuwige. Dirk gaat niet alleen, ook in dit opzicht niet.

Freek Bakker


Bedankt!
Op 10 november nam ik afscheid als pastoraal werker van de parochie, en van de parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods in Voorschoten. Eerder was er al heel eervol aandacht aan besteed aan mijn vertrek in de Kerkklok. Tot mijn grote verrassing en vreugde was er een grote delegatie vanuit de protestantse gemeente aanwezig bij mijn afscheid. Met cadeaus, goede woorden, en een lied van de predikanten heeft u mijn afscheid luister bijgezet, en er een oecumenisch accent aan gegeven. Bijzonder vond ik ook de bloemen uit de dienst, met een mooi getekend kaartje van Ruben, met een regenboog. Dat alles heeft mij heel goed gedaan en geeft moed voor de toekomst. Ik kan niet iedereen persoonlijk bedanken maar hoop op deze manier toch mijn grote dank over te kunnen brengen. Zoals u al heeft kunnen lezen wordt ik geestelijk verzorger. Ik ga werken in het Alrijne-ziekenhuis in Leiderdorp, en in woonzorgpark Swaenehove in Den Haag.
Het ga u allen goed!

Hartelijke groet,
Dirk Gudde
 
terug