GEZOCHT: Archiefbeheerder GEZOCHT: Archiefbeheerder

Sinds anderhalf jaar maakt onze kerk gebruik van de Microsoft 365 (MS365) omgeving waarin alle documenten en gegevens digitaal zijn opgeslagen.
Tot nu hadden we alleen een papieren archief. Dat blijft slechts in bescheiden vorm bestaan. Vanaf heden gaan we verder met een digitaal archief. Daarvoor zoeken we een archiefbeheerder (ook wel archivaris genoemd). Hij/zij wordt door de Kerkenraad benoemd met als speciale opdracht: het beheren van de archieven.

De archiefbeheerder zorgt dat de belangrijkste documenten op tijd door de scriba, secretarissen en penningmeesters worden overgebracht naar de eigen digitale archiefruimte.
De archiefbeheerder controleert dat alleen relevante (belangrijke) documenten volgens de regels/richtlijnen worden bewaard.
Zo nodig levert hij/zij op verzoek van een ambtsdrager documenten uit het archief en stelt die ter beschikking.
De archiefbeheerder verleent autorisatie voor verzoeken voor inzage van archieven.
Het digitale archief wordt vanaf heden ingericht en de nieuwe archiefbeheerder werkt daaraan actief mee.

Voor interesse dan wel nader informatie kunt u contact opnemen met Bert Oosterloo als voorzitter van het CvK via voorz.cvk@dorpskerkvoorschoten.nl of 06 53 21 13 89.

terug