Bank- en gironummers Bank- en gironummers

Diversen algemeen: rekening met IBAN: NL96INGB0000081712 t.n.v. Protestantse Gemeente te Voorschoten.

Diaconie: rekening met IBAN: NL70INGB0007773310 of NL95RABO0155006770 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Voorschoten.

Kerkklok: Betalingen via rekening met IBAN: NL38INGB0000403535 t.n.v. Kerkklok Prot. Gemeente te Voorschoten. Abonnementsprijs € 25,-.

Kerkbalans: Bijdragen, die via de aktie kerkbalans zijn toegezegd, kunnen betaald worden op rekening IBAN: NL95INGB0000228297 t.n.v. Prot. Gemeente te Voorschoten.

Solidariteitskas: Bijdragen kunnen overgemaakt worden op rekening IBAN: NL87INGB0000552906 t.n.v. Prot. Gemeente te Voorschoten Solidariteitskas.

Commissie Zending en Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Werelddiakonaat: 
Rekeningnummer IBAN: NL03INGB0000450822 t.n.v. Comm. v. Werelddiakonaat en Ontw. Samenwerking
Zending: Rekeningnummer IBAN: NL09INGB0000147880 t.n.v. Zendingscommissie

Eindejaarscollecte: Bijdragen kunnen overgemaakt worden op rekening IBAN: NL05INGB0000552830 t.n.v. Eindejaarscollecte Prot.Gemeente Voorschoten

Collecte-bonkaarten: kaarten kunt u bestellen door € 25,- per kaart over te boeken op rekening IBAN: NL33INGB0009694673 t.n.v. Protestantse Gemeente te Voorschoten o.v.v. 'Collectebonnen'. 
Dat is goed voor een vel met 20 bonnen van € 1,25. Een veelvoud van €25,-  kan natuurlijk ook.  Bij vermelding van uw adres bij de bestelling worden de bonnen persoonlijk bij u afgeleverd. 


Bedenk uw Kerk: Vaak regelen mensen hun nalatenschap in hun testament. Daarin kunnen zij vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Een van die goede doelen is de plaatselijke kerkelijke gemeente. Zie voor meer informatie.

Fiscus: Voor de volledigheid wordt hier nog gewezen op de fiscale aftrekmogelijkheid van uw gift. De PKN staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften aan de kerk zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
U vindt de PKN op de lijst van Algemeen Nut Beogende instellingen op de site van de Belastingdienst via de vermelding “Groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland” met vestigingsplaats "Utrecht".

terug