Bezinning 40 dagen, week 2 Bezinning 40 dagen, week 2In de veertig dagen tijd is er elke week een nieuwe podcast met een bezinningsmoment rond de 7 werken van barmhartigheid. 
Je kunt het hieronder beluisteren.  Je kunt hier het lied en het gedicht vinden. Wil je financieel bijdragen Pioniersplekken in Nederland, het project van deze week: Maak dan je gift over op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding Pioniersplekken in Nederland   

 
 
terug