Bidden met Oekraïne Bidden met Oekraïne


De Finse kunstenares Annukka Laine maakte het schilderij Wounded - The Price for Freedom (Gewond, de prijs voor vrijheid)
Zij vertelt:
Het nieuws over de oorlog in Oekraïne schokt ons op veel manieren. Ook in Finland, een land dat zich bewust is van zijn geografische positie, een land met zware oorlogsherinneringen.
Maar wij geloven in Christus, die vervolgd, gestorven èen opgestaan is. Voor God is alles mogelijk.

Christelijke gelovigen in Oekraïne bidden elke avond om 17.00 uur (Nederlandse tijd 16.00 uur) met de woorden van Psalm 91.
Zij vertellen hoe zij de beschermende kracht van God en gebed ervaren temidden van de hevige gevechten. Zij vragen ons om door te gaan met bidden voor hen.

Ik wil  vragen om mee te doen in dit bidden voor Oekraine met deze woorden uit Psalm 91:
‘Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw’ (vers 2)

Moge Gods koninkrijk komen!
God’s vrede en zegen voor u allen,

Annuka uit Finland
 
terug