Bijbels dagboekje 2022 Bijbels dagboekje 2022


Ook dit jaar wil de diaconie belangstellende gemeenteleden weer een dagboekje voor het nieuwe kalenderjaar aanbieden.
De 'Bijbelse Dagkalender 2022' is een dagboek waarin achttien verschillende predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland bemoedigende dagelijkse overdenkingen bieden aan tafel of bij stille tijd. Daarnaast bevat de Bijbelse Dagkalender mooie gebeden voor verschillende momenten.
Als u belangstelling hebt kunt u dit uiterlijk 1 december doorgeven aan Peri Vos, e-mail dagboekje2022@dorpskerkvoorschoten.nl of 5763382 (buiten kantoortijden). Wilt u bij uw aanmelding naam, adres en telefoonnummer doorgeven? Eind december worden de boekjes dan bij iedereen thuis bezorgd.
 
terug