Bijzonder optreden van “Vox Quarantaina” Bijzonder optreden van “Vox Quarantaina”


Het was heel bijzonder; soms erg emotioneel, maar zeer waardevol.
Rien Timmer had ons uitgenodigd, om te komen zingen in de gecombineerde RK/Prot kerkdiensten om 08.45 en om 10.30 uur met twee verschillende groepen gedetineerden. De eerste groep kwam uit het huis van bewaring; zij wachten nog op het oordeel van de rechter; de tweede groep uit de gevangenis; zij zijn reeds veroordeeld. Keurig op tijd, 07.45 uur!!! stonden we voor de deur. Na de incheckprocedure, die nogal wat tijd in beslag nam, werden we door de bewaking naar het kerkzaaltje- plek voor ongeveer 30 personen- begeleid en maakten we kennis met de pastor, Geert Rozema.
Na de uitleg over een aantal beveiligingsprocedures, kwam om 08.45 uur de eerste groep binnen. Zij toonden zich in eerste instantie enigszins verbaasd over onze aanwezigheid, maar wekten zeker de indruk, dat zij het fijn vonden, dat wij de moeite genomen hadden, om voor hen – gevangenen – te komen zingen. Nadat iedereen een kaarsje aangestoken had, begon de dienst. Geert preekte uit Mattheus 22 vers 34-40 “Beminnen God met heel je hart, ziel en verstand en bemin je naaste als jezelf.” Een gevoelig onderwerp voor de aanwezigen. Tussendoor zongen wij een aantal prachtige, toepasselijke liederen, waarna regelmatig applaus klonk. Ontroerend was de manier, waarop Geert zijn preek op een eenvoudige en begrijpelijke manier bij zijn toehoorders binnen liet komen. Verschillenden raakten ontroerd. Ook zijn uitleg over de manier waarop zij konden bidden met anderen, maar ook individueel, in hun cel, vaak ver weg en voor lange tijd gescheiden van hun gezin en familie, kwam ook bij ons binnen.
Tussen en na de diensten dronken we koffie met de gedetineerden en raakten we met hen in gesprek over de meest uiteenlopende onderwerpen; over hun verblijf in de inrichting; over hun gezin, de bezoekregeling, maar ook over de beleving van hun geloof in de gevangenis. Soms voelde ik me heel klein. Een jongen las onder de koffie in zijn bijbeltje, het gedeelte uit Mattheus, waar Geert over gepreekt had. Toen we daar samen over spraken zei hij, dat hij dat zijn kinderen wilde voorlezen, als ze op bezoek kwamen! Ik kreeg een brok in m’n keel. Rond 11.30 uur was het tijd. Na nog even een foto, vertrokken we met een voldaan gevoel en met een “boodschap” waar we nog lang over na kunnen denken richting Voorschoten.
Rien, dank, dat je ons hebt uitgenodigd. Het was een geweldige ervaring. Zeker voor herhaling vatbaar!

Richard Heij.  
 
terug