Collecte werelddiaconaat, 3 juli Collecte werelddiaconaat, 3 juli
Gezinnen hangen in armoede waaraan ze graag willen ontsnappen. Dalits betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.
De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken. Via deze vorm van onderwijs wil Cards in de periode 2020-2023 5 tot 15 zogenaamde 'kinderarbeide vrije zones' tot stand brengen en sociale verandering teweegbrengen in de Dalit-gemeenschap.
Zo helpt uw bijdrage:
  • 15 euro: kosten materialen Bala Bata
  • 50 euro: maand goed eten voor kinderen Bala Bata
  • 89 euro: bestrijden kinderarbeid door voorlichting en schoolgang
U kunt meer over dit project lezen en zien op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/onderwijs-voor-dalit-kinderen/
De 1e collecte van zondag 3 juli is bestemd voor dit project. U kunt ook bijdragen via de collectepagina van de Dorpskerk.
 
terug