Collectedoel Heilig Avondmaal 2021-2022 Collectedoel Heilig Avondmaal 2021-2022
Suriname Help de diaconie helpen
De diaconie heeft in dit coronajaar besloten om het voorstel van de commissie ZWO voor de collecte bij het Heilig Avondmaal te volgen. Suriname komt niet voor in de projecten van Kerk in Actie. Bovendien is het goed om nu de politieke betrekkingen tussen Nederland en Suriname gelukkig weer goed zijn ook als kerk te laten zien dat wij ons verbonden voelen met dit land.

De financiële nood onder de armen in Suriname is nog steeds hoog. De diaconie van de Broedergemeente doet wat ze kan, maar heeft zelf weinig financiële middelen. Elke maand gaat een voedselpakket naar 100 ontvangers (alleenstaande moeders zonder werk, en ouderen). Het gaat om eerste levensbehoeften (olie, rijst, suiker etc.) en soms om luiers. Voor hun schoolgaande kinderen krijgen diaconie-cliënten een 'giftcard' ter waarde van 200 SRD, voor schoolspullen en schooluniform. Het gaat om 350 kinderen. Voor 20 jongeren uit de armste gezinnen betaalt de diaconie schoolgeld, schoolmaterialen en reiskosten (bus). Door het verstrekken van voedselpakketten en schoolmaterialen bieden wij concrete hulp aan deze mensen in Suriname.
 
terug