Collectedoel Heilig Avondmaal 2022-2023 Collectedoel Heilig Avondmaal 2022-2023
De hulp die Kerk in Actie biedt was al eerder verschoven van noodhulp naar het bieden van toekomst perspectief door te ondersteunen bij opleidingen en training, maar ook bij het opzetten van een eigen bedrijf.
In Libanon is een enorm tekort aan thuiszorgwerkers en verpleegkundig assistenten. Veel ouderen ontvangen te weinig of inadequate zorg. Tegelijkertijd zijn er veel werkzoekende. Door het opgezette trainingsprogramma voor Syrische vluchtelingen in thuiszorg en eenvoudige medische zorg is het gat tussen zorgvraag en zorgaanbod overbrugd.
In Jordanië en Irak worden Syrische vluchtelingen ondersteund, maar ook lokale families, bij het weer of verder opbouwen van hun eigen bedrijf.
Ramp op ramp, toen Noord-Syrië werd getroffen door een verwoestende aardbeving. De inwoners leefden al in vreselijke omstandigheden, tussen hoop en vrees van steeds weer oplaaiend geweld. Ook nu biedt Kerk in Actie hulp. Veel kerkgebouwen waren nog maar recent hersteld van de verwoestingen door de oorlog en een paar minuten na de aardbeving klonken kerkklokken en gingen de deuren wagenwijd open voor iedereen die hulp nodig had. Of je nu christen bent, moslim of anderszins, de kerk is in tijd van nood allereerst een plek om te zijn, een veilige haven in een oceaan van paniek. Daarom gaan we door met het herstel van kerken want dit betekent herstel van gemeenschap en hoop voor de toekomst.Meer info is te vinden op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/kerk-als-plek-van-hoop-en-herstel/

 
terug