Dank aan alle vrijwilligers Dank aan alle vrijwilligers

Aan het eind van 2023 kijken wij terug op weer een jaar met kerkdiensten, muziek, diverse activiteiten, kerkhofonderhoud, gebouwenbeheer en veel communicatie naar kerkleden en anderen. Dit alles is alleen mogelijk dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. Daarom aan alle vrijwilligers van de PGV: hartelijk dank voor je inzet in 2023! We hopen dat ook in 2024 veel mensen zich vrijwillig willen blijven inzetten voor onze gemeente. Er is een plan om in 2024 een vrijwilligersbijeenkomst te organiseren. Meer informatie volgt.
Namens de kerkenraad, Froukje Harkes-Idzinga, scriba
terug