Digitaal koffiedrinken Digitaal koffiedrinken
Veel mensen missen het koffiedrinken en de gesprekjes na de kerk. Daarom vindt de kerkenraad het leuk om u uit te nodigen voor virtueel/online koffiedrinken op elke zondag in juli na de kerkdienst (rond 11.15 uur).  Iedereen kan meedoen met een iPad, een smartphone of een computer als die een camera (webcam) en een microfoon heeft. Het online koffiedrinken gaat via het programma ZOOM. Dat programma kunt u het beste vooraf installeren.
Het gaat als volgt: Iedereen zit thuis met een kopje koffie achter zijn computer, mobiele telefoon of iPad. Om 11.15 uur (of later als de kerkdienst dan nog niet is afgelopen) klikt u op de link die u per mail hebt gekregen, u komt dan even in de ‘wachtkamer’. Het ‘koffiedrinken’ start plenair met alle mensen die zich hebben aangemeld. Na  ca. 5 minuten worden mensen in kleine groepjes en online ‘kamers’ verdeeld van 4-5 personen die dan een klein half uur met elkaar kunnen praten. We sluiten het na een half uurtje weer af met de hele groep.
We willen dit in de maand juli en augustus uitproberen, op zondag 5 juli voor de eerste keer. Heeft u zin om mee te doen? Aanmelden kan door en mail te sturen naar aanmelden@dorpskerkvoorschoten.nl. Zet in de onderwerpsregel het woord ‘koffiedrinken’ en de datum. Dan krijgt u per mail de ZOOM-link toegestuurd waarmee u kunt meedoen. Ook met vragen of als u vooraf wilt oefenen met ZOOM, kunt u mailen.
Namens de kerkenraad graag tot (virtueel) ziens,
Caroline Heijer.
 
terug