Einde vasten bij de moslims Einde vasten bij de moslims
Op zaterdag 23 mei a.s. is het Id-ul-Fitr, de feestdag waarop de moslims het einde van de vasten vieren. In de islamitische wereld is het heel gewoon om elkaar daarmee geluk te wensen. Een kaartje met ‘een goede Id-ul-Fitr toegewenst’ is al goed. Wie meer wil, kan terecht op de volgende webpagina van Raad van Kerken in Nederland:
https://www.raadvankerken.nl/?s=ramadangroet
Daar staan verschillende teksten die ook goed gebruikt kunnen worden. Verder is een mooie wens het vers uit de Koran vermeld in de laatste Kerkklok:
‘Zij die geloven, zij die het jodendom aanhangen, de christenen en de Sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij hun Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn’ (Soera 2:62)
Met ‘zij die geloven’ zijn in dit vers de moslims bedoeld. God is groter dan onze religieuze tradities.
Natuurlijk zal de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten op 23 mei a.s. de moslims feliciteren met het breken van de vasten. Hoe dat zal gaan, weten we nog niet, wel dat het gebeuren gaat.
Heel aardig is om hier te vertellen dat Jan Post Hospers, de predikant en theoloog die namens de Protestantse Kerk in Nederland verantwoordelijk is voor het contact met moslims tijdens de Iftar-maaltijd van 13 mei j.l. in Den Haag een Vredesprijs heeft ontvangen.
Volgens Hanneke Gelderblom, die als vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap Post Hospers toesprak, is hij degene die het verschil heeft gemaakt in tijden dat de verhoudingen tussen moslims en christenen moeizaam waren. Hij maakte dit bespreekbaar en betrok waar mogelijk ook de Joodse gemeenschap. Voor zijn inzet voor interreligieuze samenwerking ontving hij uit handen van het Nationale Iftar Comité de Vredesprijs, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt.

Freek Bakker
 
terug