Expositie Carel Bruens Expositie Carel Bruens
De kunstenaar
Carel Bruens werd op 14 november 1925 geboren in Ravenstein, een stadje in de buurt van Oss aan de Maas. Hij studeerde aan de kunstacademie van Arnhem en later aan die van Den Haag. Vanaf het eind van de jaren vijftig ontwierp hij glas-in-loodramen. In 2002 werden er twee daarvan onthuld hier in de Dorpskerk. Ook in andere kerken zijn glas-in-loodramen van hem te vinden. Naast glazenier is Carel Bruens ook schilder en tekenaar.
Tijdens deze tentoonstelling gaat het om schilderijen. Carel heeft vaker geëxposeerd in de Dorpskerk. Veel schilderwerken hebben een Bijbels motief.
Carel heeft hierover zelf dit gezegd:
‘Ik wil in mijn religieus werk een verhaal vertellen aan de toeschouwer; een verhaal, dat net even anders gaat dan de Bijbelteksten aangeven. Ik zoek het verhaal achter die tekst, zoals een dichter achter zijn woorden het wezenlijke weergeeft’.
Het commentaar bij de schilderijen dat hieronder staat, is van Carel Bruens zelf.


1. Het korenveld (Matteüs 12:1-8), 2000
De vrienden van Jezus hebben honger. Zij gaan toch op Sabbat het korenveld in en plukken de korrels om zich te voeden. Farizeeërs zien dit op een afstand gebeuren en berispen Jezus streng.


2 en 3. Twee moedige vrouwen, 2012

2. Ester

Koningin Ester komt op voor haar volk, de Joden. De Agagiet Haman is een Jodenhater en doodt vele Joden. De figuur Haman geeft in dit schilderij associaties met onze geschiedenis van 1940/45.

3. Judit

Hier heeft Carel Bruens geen commentaar bij geschreven. Judit was een vrouw die Holofernes vermoordde door hem zijn hoofd af te slaan en daarmee redde zij de stad Betulia van verovering door de Assyriërs.


4. Psalm 124

Hevig was hun woede. Wij zijn ontsnapt
uit de netten van de vogelvangers.


5. Job 2, uit het boek Job, hoofdstuk 42, 1998
Hier de treurende Job met op de achtergrond zijn drie dochters: Bloesem, Oogschaduw en Duifje. Ook al zijn vee en opslag is wederom in zijn bezit. Huil niet meer Job.


6. Lazarus rent opgewekt naar huis (Johannes 11:44), 20007. Adam en Eva (Genesis 3), 2008
Wij hennen het verhaal uit het Oude Testament, een wonderlijk verhaal. Ik ben geen theoloog om de waarde en de betekenis daarvan te achterhalen.
In de traditie van de katholieke kerk heeft dit verhaal een consequentie, namelijk de erfzonde. Daar heb ik zeer veel moeite mee.
Van de andere kant heeft dit verhaal een kleurrijke achtergrond. Hier ziet u Adam en Eva buiten het paradijs. Adam heeft geprobeerd Eva liefdevol te versieren met bloemen uit het Paradijs. En zo heeft Eva bij Adam de bloemen aangebracht.


8. Psalm 51

Profeet Natan roept David ter verantwoording. David pleegde overspel met Batseba en David heeft ervoor gezorgd dat haar man in de oorlog zou sneuvelen. In het lichaam van David ziet u Batseba in het rood als een blijvend schuldgevoel bij David.


9. Psalm 116


De vertolking van Huub Oosterhuis:
 
Hoor mijn ziel in vlammen,
die jou vloekt en vleit
dovekwartelgod
almachtige dovenetel
luister je. Wat hoor je?

Congo-schreien
Ivoorkust-kreten
En mij, zo schamper
en boos als ik ben?

Mijn ziel moge vliegen
door tranenbuien
over doodsvlakten heen
naar een rustplaats
in het land der levenden.

Weet nog, jij,
Hoe wij begonnen zijn
Toen ik uitkwam
Uit de schoot van jouw meisje.
 

10. Hooglied 6, 1998

Hij:      Jij bent zo mooi, je ogen als duiven, door jouw sluier heen
           Jouw haar golft als een kudde geiten.


11. Job, uit het boek Job
U ziet hier een vrije vertaling van het boek Job. In dit schilderij heeft Job zich opgesloten in een kamer. Zijn geduldige vrienden zitten machteloos voor een gesloten deur, 3 dagen en 3 nachten. Een jongeling – zijn naam is Elihu – staat op een afstand te luisteren en begint een gesprek met Job.


12. Psalm 38

Een boetepsalm van David: ‘Heer, straf mij niet. Mijn vrienden bespotten mij.


13. Psalm 23

De Heer is mijn herder, Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water. Uw staf is mijn steun.


 
terug