Expositie Dorpskerk Expositie Dorpskerk
Mijn werk heeft met geloof te maken en misschien moet ik zeggen: het heeft met mijn geloof te maken, want ik kleur de verhalen in op mijn manier. Ze begeleiden mijn zoektocht naar doel en zin. En maken ruimte voor God daarin…
De mantels van de Bijbelse figuren zijn mantels van durf, van liefde, van strijd, van moed en verdriet. Mantels van mensen met een verbinding met God. Al werkende dacht ik: Ook wij dragen zo’n mantel en gaan er mee de wereld in…
Ik gebruik een applicatietechniek en werk met de hand. Het thema verbeeld ik gestileerd, zonder afleidende details. Met eenvoudige beelden het wezen van een verhaal zoeken. Dat is wat ik probeer te doen…’


Bij binnenkomst door de hoofdingang links beginnen.


Psalm 142
 


Op het kleed is een innerlijke strijd zichtbaar:
Tot God de Heer hief ik mijn stem…
Ik riep tot God ik smeekte Hem
Alles, alles wat mij benauwd, heb ik de Here toevertrouwd…


De mantel van RuthGoudglanzende zijde voor Ruth. Sterk, dapper, moedig en de steun van Naomi. Het gewaad heeft de kleur van rijpend graan, dat in het Bijbelboek Ruth zo’n belangrijke rol speelt. Op de mantel staan aren afgebeeld.


De mantel van Maria


Maria verbindt het goddelijke met het menselijke. Onder de blauwe zijden mantel, is het rode onderkleed te zien, waarop aan de hartzijde pijn en verdriet is uitgebeeld, van haarzelf en de mensen die troost bij haar zoeken. In Lucas 2:25 spreekt de oude Simeon de bekende woorden, dat Maria’s hart als door een zwaard doorstoken zal worden. Het label aan de mantel is gemaakt van dit Bijbelgedeelte.


Het babyhemdje Veilig
Het hemdje heeft een labeltje van de bijbelbladzijde met daarop de tekst uit Genesis 9:16-17: Gods eeuwigdurend verbond met ons en alles wat op aarde leeft…


Psalm 102Het doek lag in het water en is uitgegraven…

Voor alle tijden hebt Gij de aarde gegrondvest,
De hemel is het werk van Uw handen.
Zij zullen vergaan, maar U houdt stand,
zij zullen als kleren verslijten,
u verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen,
maar u blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde….


Het kinderhemdje: Geborgen
Van een oude linnen doek met ingeweven tekst is een hemdje gemaakt…


De mantel van Ester
Ester redt als Joods meisje aan het hof van koning Ahasverus haar volk van de ondergang. Op haar gewaad, aan de hartzijde, symboliseert de Davidster gemaakt van rafels deze geschiedenis…


VrijheidGemaakt naar een fragment uit het boek ‘Danseres zonder benen’ van Clara Ascher Pinkhof.
In het concentratiekamp vragen de kinderen aan de schrijfster om verhalen te vertellen. Op een dag komen ze met een lieveheersbeestje bij haar: “Vertelt u vandaag waarom het lieveheersbeestje er zó uitziet?”
…en het lieveheersbeestje werd een druppeltje bloed, met roestplekjes van het vele prikkeldraad in de wereld. Maar heus, als er later geen prikkeldraad meer is worden het vliegende pareltjes…


Het pronkgewaad van JozefDe twaalf kleuren blauwe zijde  van de mantel staan symbool voor  het verhaal van Jozef en zijn twaalf broers


De oogstDe rijke oogst die Jozef de farao voorspelde…
De lentestola (in de vitrine) is gemaakt bijbelbladzijden omwikkeld met zijde: groei…. bloei…


De mantel van EliaElisa erft de mantel van Elia. Een mantel met bijzondere verhalen en het symbool van de kracht die Elia van God kreeg, de kracht die overgaat op Elisa. Prachtig verhalen in 2 Koningen 2 van deze beide mannen van God. In de morgendienst van zondag 14 mei 2023, 10 uur, zal dit het thema van de dienst zijn.
 
terug