Geloven in tijden van Corona Geloven in tijden van Corona
Het is een vreemde tijd, verwarrend ook wel. De wereld komt krakend en piepend tot stilstand lijkt het wel. Allerlei dingen worden afgelast. Fysiek sociaal contact wordt tot een minimum beperkt. Het voelt vreemd en onwennig aan. Juist ook in de kerk, waar we zo gewend zijn om wekelijks samen te komen om ons geloof te vieren. De kerk, waar we ook door de week heen op verschillende plaatsen en bij verschillende gelegenheden elkaar treffen. Is dat nu allemaal weg, voor kortere of langere tijd?
Veel wel, maar hoe het ook gaat, het geloof blijft bestaan. En God blijft bestaan. We mogen leven uit en vertrouwen op die woorden die we een aantal weken geleden nog zongen in het tafelgebed tijdens de viering van de maaltijd van de Heer:

‘…Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht;
en niemand, of hij heeft een naam bij U,
en niemand valt, of hij valt in uw handen,
en niemand leeft, of hij leeft naar U toe.’

Mooie en ware woorden, die deze dagen steeds met mij meegaan. Ik wens u toe dat zij ook u tot steun en troost mogen zijn.

ds. Bert Boter


Sculptuur ‘Geborgen’ van Heide Birgitt Theiss

 
terug