Gezocht nieuw lid Kerk in Actie Voorschoten Gezocht nieuw lid Kerk in Actie Voorschoten
Landelijk Kerk in Actie – Protestantse Kerk Nederland
De Protestantse Gemeente te Voorschoten (PGV) is onderdeel van de wereldkerk. Zij staat daarmee in de grote kring van christenen wereldwijd, voelt zich daarmee verbonden en is met hen geroepen de boodschap van Jezus Christus te verkondigen en handen en voeten te geven.

Kerk in Actie staat voor wereldwijd partnerschap: samen met christenen wereldwijd invulling geven aan onze missionaire en diaconale opdracht.
Er wordt ingezet op aandacht en geldwerving voor werelddiaconaat, zending, kinderen in de knel en noodhulp.


Kijk hier voor meer informatie over de activiteiten van landelijk kerk in actie:

Activiteiten Commissie Kerk in Actie Voorschoten
De Commissie Kerk in Actie Voorschoten is een zelfstandig onderdeel van de Diaconie en bestaat uit betrokken leden van de PGV.

Het doel van deze commissie is om gemeenteleden te betrekken bij activiteiten en projecten van de landelijke Kerk in Actie en organisaties als bijvoorbeeld het Zeister Zendings Genootschap.

Dat gebeurt door middel van verschillende activiteiten:
-  informeren gemeenteleden over speciale collecten
-  mede voorbereiden van de kerkdienst op werelddiaconaatszondag
-  financiële actie in de 40 dagentijd
-  verschillende acties zoals paasgroeten aan gedetineerden sturen, verkoop zendingserfgoedkalender en spaardoosjes.


De commissie informeert de gemeenteleden hierover via de website, de weekbrief en de Kerkklok.

Wil je meer weten over de activiteiten van de commissie? Neem dan contact op met Mienke Wilschut (071-5611116) of Bas van Benschop (06-52877294).
 
terug