zondag 23 januari 2022 om 10.30 uur

Dorpskerk, bidweek voor de eenheid, uitsluitend via kerkomroep mee te vieren
Voorganger(s): Ds. B.J.J. Boter en rev. M. Thijs

Bekijk/beluister de dienst via de Kerkomroep
Orde van dienst 

Volgens de goede traditie in ons dorp vieren we de zondag aan het eind van de ‘Week van gebed voor de eenheid’ een oecumenische dienst. Vanuit de drie lidkerken van de Raad van Samenwerkende Kerken in Voorschoten zijn er voorgangers: reverend Matt. Thijs, gebedsleider Joost Naber en ds. Bert Boter. Ook het Laurentiuskoor o.l.v. Richard Bot verleent haar medewerking. In aansluiting bij de aanvangstijden van de parochie en St. James starten we om 10.30 uur. De dienst is online, maar kinderen zijn welkom in de kerk voor de kindernevendienst. Het thema van de dienst is ‘Licht in het duister’. Dit thema is bedacht en voorbereid door Christenen in het Midden-Oosten.


 

terug