Kerkdiensten bijwonen Kerkdiensten bijwonen
Het blijkt voor mensen steeds moeilijker te worden om de anderhalve meter afstand aan te houden. Toch is het belangrijk, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander, die misschien wel kwetsbaarder is dan jijzelf. Veel mensen letten wel op de afstand opzij, maar niet op de personen die voor en achter hen zitten. Juist bij het zingen is het belangrijk dat ook de mensen in de rijen voor en achter niet te dicht op elkaar zitten.
De stoelen zijn schuin t.o.v. elkaar (om en om) van een tape voorzien, waardoor naar alle kanten de anderhalve meter wordt aangehouden (ook naar voren en naar achteren) zodat we zonder gevaar kunnen zingen!
Daarom dit verzoek aan u: neemt u als volwassene alleen plaats op die stoelen! Dit geldt ook voor mensen (echtparen) die samen naar de kerk komen. In de kerk geldt ook voor u anderhalve meter. Als we dit niet zouden doen, zou de afstand tussen de rijen vergroot moeten worden, waardoor er nog minder plaatsen beschikbaar zijn.
Kinderen mogen wel naast hun ouders zitten in een speciaal vak dat daarvoor is gereserveerd. Zo kunnen we zonder gevaar voor onszelf en de ander gelukkig toch samen vieren.
 
Uiteraard moet u zich houden aan de voorschriften (handen ontsmetten, jas bij u houden, toiletgebruik beperken) en de aanwijzingen van degenen die u begeleiden opvolgen. Houd u zich hier alstublieft goed aan. Er zijn looproutes, u kunt alleen zitten op de stoelen die van een tape zijn voorzien, en bij het verlaten van de kerk wordt u verzocht dat te doen op uitnodiging van de begeleiders en meteen het gebouw te verlaten.
 
terug