Kerkdiensten bijwonen Kerkdiensten bijwonen
Het blijkt voor mensen steeds moeilijker te worden om de anderhalve meter afstand aan te houden. Toch is het belangrijk, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander, die misschien wel kwetsbaarder is dan jijzelf. Veel mensen letten wel op de afstand opzij, maar niet op de personen die voor en achter hen zitten.
De stoelen zijn schuin t.o.v. elkaar (om en om) van een tape voorzien, waardoor naar alle kanten de anderhalve meter wordt aangehouden (ook naar voren en naar achteren)!
Daarom dit verzoek aan u: neemt u als volwassene alleen plaats op die stoelen! Dit geldt ook voor mensen (echtparen) die samen naar de kerk komen. In de kerk geldt ook voor u anderhalve meter. We zijn solidair met mensen die alleen komen. Kinderen mogen wel naast hun ouders zitten in een speciaal vak dat daarvoor is gereserveerd. Zo kunnen we zonder gevaar voor onszelf en de ander gelukkig toch samen vieren.
 
Uiteraard moet u zich houden aan de voorschriften (handen ontsmetten, jas bij u houden, toiletgebruik beperken) en de aanwijzingen van degenen die u begeleiden opvolgen. Houd u zich hier alstublieft goed aan. Er zijn looproutes, u kunt alleen zitten op de stoelen die van een tape zijn voorzien, en bij het verlaten van de kerk wordt u verzocht dat te doen op uitnodiging van de begeleiders en meteen het gebouw te verlaten.
 
terug