Kerkdiensten vanaf 18 juli Kerkdiensten vanaf 18 juli
Met ingang van zondag 18 juli beginnen de zomerdiensten en zetten we een volgende stap op weg naar kerkdiensten zoals we die gewend waren. Vanaf die datum zijn er 70 bezoekers welkom, gaan we weer meer liederen zingen en maken we een start met het koffiedrinken na de dienst. Uiteraard blijven we voorzichtig en houden we ons aan de richtlijnen die inmiddels vertrouwd zijn:
  • 1,5 meter afstand bewaren
  • thuisblijven bij klachten
  • handen ontsmetten
  • geen gesprekken voeren in het pad
  • aanwijzingen van dorpelwachters opvolgen
  • uitsluitend gaan zitten op een stoel waar een liturgieboekje op ligt.
Als u naar de kerk wilt komen, is (nog steeds) het verzoek dat u zich van tevoren aanmeldt via de website, uiterlijk tot donderdag 18.00 uur. Als dat niet mogelijk is dan kunt u uitsluitend op donderdag tussen 18.00 en 21.00 uur bellen met de beheerder Babs van der Schoot: 06-57478025. We verzoeken u om dan op de zondag zelf uiterlijk 09.50 uur in de kerk aanwezig te zijn. De resterende plekken kunnen dan worden toegewezen aan bezoekers, die zich zonder opgave vooraf bij de kerk melden. We kunnen echter niet garanderen dat er een plaats beschikbaar is als u zonder aanmelding naar de kerk komt. Het kan dus voorkomen dat we u dan moeten vragen om de dienst toch thuis online te volgen.
Een tweede verandering is dat gemeentezang steeds meer mogelijk wordt. Velen kijken daar naar uit, ook al zijn we in het afgelopen jaar enorm verwend met de prachtige inbreng van Vox Quarantaine. Maar ook VQ verdient vakantie, dus vanaf komende zondag is het de beurt aan de gemeente om weer een aantal liederen te zingen.
Tenslotte bieden we weer de mogelijkheid om, voor wie dat wil, koffie te drinken na de dienst. Dat moet nog wel coronaproof, dus op uw zitplaats. Ook hierbij geldt: volgt u de aanwijzingen die u krijgt van kosters en dorpelwachters nauwlettend op. Zo hopen we met elkaar weer een stap vooruit te zetten en steeds meer de vertrouwde sfeer in de kerk terug te brengen.
Arend-Jan Eshuis (voorzitter Kerkenraad)
 
terug