Kerkdiensten zomerperiode Kerkdiensten zomerperiode
We zijn weer een paar maanden verder en hebben gelukkig stappen kunnen zetten naar het houden van vieringen met gemeenteleden. Tot onze blijdschap gaat dat goed. Sinds 1 juli hebben we ons te houden aan de 1,5 m norm en dat betekent dat we met een kleine 80 kerkgangers in de Dorpskerk terecht kunnen. Afgelopen week kwam de PKN (binnen de voorschriften van het RIVM) met nadere richtlijnen over het zingen in de kerk. Kort gezegd komt dat in ons geval erop neer dat gemeentezang weer (beperkt) mogelijk is.
Voor de komende weken in juli en augustus betekent dat het volgende:
 
  • We gaan stapsgewijs weer beginnen met gemeentezang. Dat bouwen we gestaag op totdat we in augustus weer zover zijn dat de kerkgangers alle liederen kunnen meezingen. Het verzoek is wel om het zingen ingetogen te doen en het volume te beperken.
  • Als de gemeente weer gaat zingen, moeten de aanwezigen aangemeld zijn. Dat is verplicht. Aanmelding kan op twee manieren: 
  1. Via de website (of telefoon) meldt u zich van tevoren aan, uiterlijk woensdag 18.00 uur voorafgaande aan de zondagse viering. U bent dan waarschijnlijk verzekerd van een plaats. 
  2. U kunt ook op zondag naar de kerk komen zonder aanmelding vooraf. U bent dan welkom als er voldoende plaats beschikbaar is (wat tot nu toe bijna altijd zo was) en u bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer noteert. Op deze manier weten we altijd wie in de kerk aanwezig zijn (geweest).
  • In verband met de voorbereidingen voor de kindernevendienst, verzoeken we families met kinderen om zich van tevoren aan te melden.
  • Uiteraard moet u zich houden aan de voorschriften (handen ontsmetten, jas bij u houden, toiletgebruik beperken) en de aanwijzingen van degenen die u begeleiden opvolgen. Houd u zich hier alstublieft goed aan. Er zijn looproutes, u kunt alleen zitten op de stoelen die van een sticker zijn voorzien, en bij het verlaten van de kerk wordt u verzocht dat te doen op uitnodiging van de begeleiders en meteen het gebouw te verlaten.
 
terug