Kerkklok Kerkklok
Kopij:
Kopij kunt u sturen naar: e-mail

Eindredactie: 
Freek Bakker
Remmelt Kruizinga
Ineke van Kempen
Hans van Kempen
Mourits Ligthart

Redactie: 
Anki Peper
Hans van Kempen
Ankie Schwarze 

Opgave nieuwe abonnementen en mutaties:
Ad Hoefnagel, telefoon 071 - 561 3635, e-mail

Betalingen en opgave advertenties
Anton Meijer,
Frederik Hendriklaan 4, 2252 KJ Voorschoten.
telefoon 071 - 561 7716, e-mail
IBAN: NL 38 INGB 0000 4035 35 t.n.v.
                             'Kerkklok Prot Gem Voorschoten'
Abonnementsprijs: € 25,- (productiekosten € 31,50)
               digitaal: € 22,-
              per post: € 43,-

Nabezorging:
U kunt bellen als u de Kerkklok niet vóór zaterdag 12.00 uur ontvangen hebt:

Starrenburg, Centrum, Bijdorp, Vlietwijk:
Adrie Guldemond, tel. 06 - 2868 1550

Boschgeest, Bloemenwijk, Dobbewijk, Nassauwijk:
Okke de Boks, tel. 06 - 5512 3422

Adegeest, Krimwijk:
Sjanie Buizer, tel. 071 - 561 7600

Noord-Hofland, Stevenshof:
Ada Groothuis, tel. 071 - 576 1608

terug