Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar
  • U kent ouderen en/of zieken in uw omgeving? In de straat of de flat waar u woont? Stop een briefje in de bus of een kaart: vraag hoe het gaat, vraag of er iets nodig is. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te noteren!
  • Zijn er mensen die om wat voor reden ook de straat niet meer op kunnen of mogen en u begrijpt dat er toch iemand moet zijn die boodschappen kan doen? Kunt u dan zelf niet diegene zijn die een handje helpt? U hoeft niet eens naar binnen, op het afgesproken tijdstip hangt u gewoon de zak met boodschappen aan de deur of zet ze keurig netjes voor diezelfde deur.
  • U kent mensen die verblijven in een zorgcentrum, verpleeghuis of ziekenhuis? Of mensen die (al langere tijd) ziek thuis verblijven? Stuur gerust een kaartje ter bemoediging! Eenieder die wel eens zo’n kaartje heeft ontvangen kan u uitleggen hoe een dergelijk klein gebaar ongelooflijk veel goed doet.
  • Kent u mensen die misschien enige hulp kunnen gebruiken in het huishouden of bij de opvang van de (klein)kinderen? Is het mogelijk dat u de aangewezen persoon bent om te helpen?
  • Bent u vertrouwd met mensen die het veel minder hebben dan u zelf? Is er een manier waarmee u tot hulp kunt zijn zonder de ander in verlegenheid te brengen en bij die ander de schaamte te vermeerderen? Is er iets wat u kunt doen?
  • Bidden kunnen we allemaal. Voor de wereld en de kerk, voor de gemeente en voor de mensen om ons heen. En als u specifieker wilt zijn: denk aan de ZZP-ers die in deze tijd in de problemen geraken, aan de mensen die met hun bedrijf in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen, aan al die mensen die noodgedwongen thuis zitten, aan onderwijzend personeel, en natuurlijk ook aan allen in de zorg die proberen met toewijding hun werk te verrichten. Want ook als het gaat om ons bidden: we kunnen meer dan we zelf vermoeden of voor mogelijk houden!

*

HULP AANBIEDEN

Wilt u helpen? Boodschappen doen? Medicijnen ophalen? Mensen opbellen om te vragen hoe het met hen is?
Neem contact op met Babs van der Schoot: babsvdschoot@kpnmail.nl, tel. 06 5747 8025

*

HULP NODIG?
Is er niemand die voor u boodschappen kan doen? Moeten uw medicijnen opgehaald en is er niemand de u kan helpen? Vindt u het fijn om gebeld te worden door mensen die even een praatje met u maken en vragen hoe het met u gaat?

            U kunt contact opnemen met één van onze diakenen, bij voorkeur 's avonds van 19.00 - 20.00 uur!
Els Supranoto, 06 - 1066 2200
Anita van Hoeve, 071 - 561 6734
Peri Vos, 071 - 576 3382
Hans Kranendonk, 071 – 561 1515

Zij helpen u verder!
terug