Op weg naar een nieuw beleidsplan Op weg naar een nieuw beleidsplan

De Protestantse Kerk NL verwacht dat elke kerkelijke gemeente het beleidsplan zo rond de 4 jaar herziet. Het zal u duidelijk zijn: het is tijd daarvoor. Eigenlijk wilden we er in het vorige voorjaar al mee beginnen. Maar toen opeens veranderde er van alles. We moesten online gaan kerken en allerlei activiteiten op een andere manier gaan organiseren. Dat was een ingrijpende gebeurtenis voor een gemeenschap die zo gewend is aan het samenkomen. Nog steeds is dat zo, tot op de dag van vandaag.

Ondanks dat nog niet alles als vanouds gaat, vinden we als kerkenraad dat nu toch het moment aangebroken is om aan de slag te gaan met het beleidsplan. We zitten inmiddels in vernieuwde Dorpskerk, waar we mooie faciliteiten hebben. Het werk in en rond de kerk gaat zo goed en kwaad als dat kan door. Kortom, we moeten maar eens gaan nadenken over de toekomst. Daarbij komt dat er veranderingen aankomen, waarover we als kerkenraad een beslissing moeten nemen. Ten eerste zal er een moment komen waarop we niet meer kunnen beschikken over een eigen ruimte in Noord-Hofland. Dit jaar nog kunnen we het Pluspunt gebruiken, daarna is het onzeker. Wat betekent dat voor het kerkenwerk dat in het Pluspunt plaatsvindt? Gaan we dat elders onderbrengen, en zo ja, waar? Ten tweede zal ds. Willem de Boer in september 2022 met emeritaat gaan, zo is gepland. Dat betekent dat we moeten nadenken over de toekomst van het pastoraat, waarvoor hij goed en belangrijk werk doet, in het bijzonder ook in Noord-Hofland. Het zijn deze en dergelijke vragen die we willen betrekken in de totstandkoming van een nieuwe beleidsplan, als vervolg op LEV.

In de kerkenraad zijn we inmiddels gestart met het gesprek daarover. Om te beginnen door weer eens te kijken naar de formulering van onze identiteit en missie zoals verwoord in LEV. Onze eerste conclusie is dat die nog steeds goed omschrijft wie we willen zijn. Wel missen we een begrip als duurzaamheid, in de zin van zorg voor de schepping. Dat zullen we erin verwerken en daarover komen we met een voorstel. Immers, we willen ook graag met onze gemeenteleden in gesprek. Wat vindt u belangrijk, als het gaat om kerk zijn in Voorschoten (en omstreken)? Verder kijken we natuurlijk naar onze activiteiten en zijn we benieuwd om te horen wat u daarvan vindt. Wat moeten we vooral vasthouden, wat kunnen we eventueel loslaten en zijn er ook dingen die we moeten toevoegen?

We trekken de komende maanden uit om hierover in gesprek te gaan. Dat doen we met de vele commissies en werkgroepen die we als PGV hebben. Voorts houden we een gemeentebijeenkomst, waarvoor we u graag uitnodigen. Noteert u alvast: zaterdag 17 april van 10.00 – 12.00. De bijeenkomst zal digitaal zijn, via Zoom. We zullen u daarover nader berichten via weekbrief en website.

Bent u geïnteresseerd om het beleidsplan LEV weer eens te lezen, zie onze website, onder het hoofdstuk “Over ons” of klik op beleidsplan.
Mocht u behoefte hebben om te reageren, dan kunt u dat doen op het mailadres voorz.kerkenraad@dorpskerkvoorschoten.nl

Arend-Jan Eshuis

terug