Overstapviering 16 juni Overstapviering 16 juni
In de dienst gaat het over het (mosterd)zaad dat vanzelf ontkiemt en opgroeit tot een grote boom. Wij hebben allerlei tuingereedschap bij ons, want dat groeien gaat lang niet altijd vanzelf. De nieuwe jongeren krijgen ook wat gereedschap van ons en dan vertrekken we naar het Arendsnest. We zijn met een flinke groep, want ook de voltallig leiding is erbij.
We doen een kennismaking (krantenmep), de nieuwe Providers schrijven hun naam op de tafel, steken de kaars aan met daarbij een gedicht.

Heb je ze ooit in een file zien wachten
op weg naar hun werk, op weg naar de zaak?
Dacht je dat ze aan hun carrière dachten
aan hun zware verantwoordelijke taak?
Nee.
Ze ruiken alleen lekker en dat doen ze goed,
ze groeien maar en bloeien maar, verdienen geen geld.
Dat is het enige wat van ze moet.
Kijk naar de bloemen, de lelies in het veld. …
(Karel Eykman blz 149 “ De lelies in het veld")

Dan is het tijd voor wat eten en drinken.
Uit de net gekregen Bijbel lezen we het verhaal van het mosterdzaad en we bespreken hoe groot onze ‘geloofsboom’ is. Dat is nogal verschillend, ook in de tijd.
Afsluitend wordt er een stellingenspel gedaan en zijn we net op tijd in de kerk terug voor de zegen.
 
terug