Paascollecte Paascollecte
Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria in Zuid-Afrika.
De christelijke organisatie PEN steunt kansarme kinderen en jongeren in Pretoria. Veel zwarte jongeren groeien op in gebroken gezinnen in slechte buurten omgeven door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. PEN helpt deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. PEN geeft huiswerkbegeleiding en stimuleert jongeren hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.
Sue, Zakhele en andere medewerkers van PEN kunnen mede dankzij financiële steun van Kerk in Actie ieder jaar veel kinderen bereiken:
 
  • 1060 jongeren kunnen meedoen aan bijbelclubs en vakantiekampen
  • 80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding
  • 230 kinderen leren sociale vaardigheden
  • 25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp
  • 95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op.

Sue vertelt: de moeder van Kgaugelo maakte zich terecht zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue leert kinderen normen en waarden via bijbelonderwijs. Ze geeft hen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst.
Zakhele vertelt: Als Kgaugelo ouder wordt zal hij met zijn studie begeleid worden. We begeleiden onze jeugd net zo lang tot ze hun plek gevonden hebben en verzekerd zijn van een vaste baan." Studiekampen, vakantiekampen, mensen ontmoeten die in je geloven en je blijven stimuleren. Dat verandert levens!
Ze vertellen meer over hun werk in filmpjes van Kerk in Actie die te zien zijn via https://vimeo.com/337460767 en  https://vimeo.com/337463270

Wat kan PEN met onze steun doen?
  • €18,50: 1 maand eindexamen-begeleiding per leerling
  • €73: materialen vor bijbelonderwijs
  • €760: theaterlessen en einduitvering.
U kunt uw gift voor de Paascollecte overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van "Zuid-Afrika"
 
terug