Organogram Organogram
lees meer ยป
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad wordt gevormd door de predikanten, alle ambtsdragers van het college van kerkrentmeesters, college van diakenen, het pastoraat en de jeugdwerker, Zij neemt formele besluiten met betrekking tot het beleid van onze gemeente.
De kerkenraad wordt ondersteund door (soms tijdelijke) commissies.
 
 
Moderamen Moderamen
Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Zij bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en handelt lopende zaken af. In het moderamen hebben zitting: de predikant en een afgevaardigde van elk college (ouderlingen, kerkrentmeesters en diaconie).De samenstelling van het moderamen is als volgt:
 
College van diakenen College van diakenen
Voorzitter J.M. Kranendonk
Secretaris J. van Kempen
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Voorzitter J. Maan
Penningmeester W.A.Oskam
Secretaris J. Swager