Organogram Organogram
Binnenkort verschijnt hier een actueel organogram.
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad wordt gevormd door de predikanten, alle ambtsdragers van het college van kerkrentmeesters, college van diakenen, het pastoraat en de jeugdwerker, Zij neemt formele besluiten met betrekking tot het beleid van onze gemeente.
De kerkenraad wordt ondersteund door (soms tijdelijke) commissies.

Voorzitter: Arend-Jan Eshuis,
Cor van Osnabruggelaan 14, 2251 RG Voorschoten,
tel. 071 561 2899, e-mail

Scriba: Ralph P. Dykstra,
Chopinlaan 68, 2253 BW Voorschoten,
tel.: 06- 4641 7123, e-mail
 
Moderamen Moderamen
Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Zij bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en handelt lopende zaken af. In het moderamen hebben zitting: de predikant en een afgevaardigde van elk college (ouderlingen, kerkrentmeesters en diaconie).
 
College van diakenen College van diakenen
Voorzitter: J.M. (Hans) Kranendonk, Roucouppark 8, 2251 AV Voorschoten
tel. 071 561 1515, e-mail

Secretaris: J. (Hans) van Kempen, Hofvliet 150, 2251TM Voorschoten,
tel. 071 531 3260, e-mail

Rek.nr. IBAN: NL95RABO0155006770
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Jaap Maan, Cor van Osnabruggelaan 18, 2251 RG Voorschoten,
tel. 071 561 2658, e-mail
Penningmeester: W.A. (Pim) Oskam, Zwaluwweg 68, 2251 MV Voorschoten,
e-mail: pim.oskam55@gmail.com
Secretaris: Suzanne Romein, Leidseweg 548, 2253 JR Voorschoten.
e-mail

Rek.nr. IBAN: NL95INGB0000228297 t.n.v. Protestantse Gemeente te Voorschoten