Toekomst kerken Voorschoten Toekomst kerken Voorschoten

Voor veel mensen zijn deze gebouwen belangrijk, maar hoe belangrijk zijn ze nu eigenlijk echt, nu en in de toekomst? Moeten ze blijven, of mogen ze wel gesloopt worden? Vind je dat we er samen voor moeten zorgen, of moeten de eigenaren van de kerk dat zelf maar doen? 

En wat zijn we bereid om te doen om ze te behouden? En welke kerken moeten we dan tegen elke prijs bewaren, en voor welke kerken is er geen breed gedragen steun om ze te behouden? 
En is het belangrijk om een religieuze of sociaal-maatschappelijke functie te behouden? Of kun je ook prima wonen in een kerk?
Is het belangrijk om de geschiedenis van deze gebouwen te kennen? Hebben we daar iets aan, voor onze toekomst? Zijn ze deel van onze identiteit of is het behoud ervan iets voor een kleine groep mensen?
Dit en nog veel meer vragen stellen we onszelf tijdens een inwonersavond over de toekomst van religieus erfgoed.

Wil jij meepraten over de toekomst van deze religieuze gebouwen? Vind je het interessant om na te denken over wat deze gebouwen nu en voor jou, later in je leven, en de mensen die na ons komen, kunnen betekenen?
Geef je dan op via erfgoed@voorschoten.nl. Je ontvangt dan meer informatie en ook de locatie.
Praat mee en denk mee op donderdag 23 juni van 19:30 – 21:30 uur
De uitkomsten gebruiken we om samen met de kerkeigenaren en kerkbesturen een plan te maken voor de toekomst van de kerkgebouwen.

===============
Meer info voor pers / stel je vragen:
Marina Laméris
Projectleider Kerkenvisie: toekomst religieus erfgoed Voorschoten en Wassenaar
Namens gemeenten Wassenaar en Voorschoten
06 27035243
marina@tasten.nl
 
terug