Vakantieweken Vakantieweken
De vakantieweken worden georganiseerd door: Het vakantiebureau (www.hetvakantiebureau.nl) )
De prima verzorging en de aandacht voor ieder persoonlijk worden geroemd. Dit heeft alles te maken met de grote groep vrijwilligers die zich enthousiast inzet om het de deelnemers zo veel mogelijk naar de zin te maken.
In de afgelopen jaren hebben gemiddeld 8 personen aan de vakantieweken deelgenomen. In de zomer een week vakantie met aandacht in Doorn.
Wie komt hiervoor in aanmerking? De Diaconie wil hulp bieden voor hen die hard aan vakantie toe zijn, maar de vakantie niet kunnen betalen. Wij zoeken met de betrokkenen naar mogelijkheden. Voor personen die wel de vakantie kunnen betalen, kunnen we bemiddelen als “reisbureau”: wij helpen hen zodat zij ook met vakantie kunnen gaan. Deze personen betalen de kosten of het merendeel ervan zelf.
Rond de jaarwisseling benadert de diaconie potentièˆle deelnemers voor de vakantieweken. Ook komt dan een oproep in de Kerkklok om u op te geven voor deelname aan de vakantieweken. Denkt u: dit is iets voor mij! Ik zou ook wel in aanmerking kunnen en willen komen voor een vakantieweek, dan kunt u een van de diakenen benaderen.
 
terug