Veertigdagenkalender 2020 Veertigdagenkalender 2020

Ook dit jaar brengt de Raad van Samenwerkende Kerken in Voorschoten een Veertigdagenkalender uit die gemaakt is door christenen die zich op een of andere manier met dit dorp verbonden voelen.
Het thema is dit jaar ‘Pijn & Nieuw leven’. Die woorden vinden hun oorsprong in het jaarthema van de Voorschotense kerken. Dat is ‘Groen’. Dat herinnert onder andere aan de natuur. Die natuur is schepping, is ons dus van God gegeven. In die natuur groeit en bloeit het van het nieuwe leven. Tegelijk weten we dat het nieuwe leven van Pasen er niet gekomen is zonder pijn. In de Veertigdagentijd staan we ook bij die pijn stil. Tegelijk eindigt de Veertigdagentijd op Pasen, het feest van Jezus’ opstanding: nieuw leven.
De kalender komt uit op zondag 23 februari 2020. Dat is de zondag voor Aswoensdag, 26 februari 2020, de dag waarop de Veertigdagentijd begint. Vanaf die zondag zal hij in de kerken van Voorschoten beschikbaar zijn. Sterker nog: ook in de gevangenis en in de Leidse Ekklesia bestaat belangstelling voor deze kalender. Pastor Michel Hagen heeft voorgesteld de kalender in de hele Augustinusparochie aan te bieden, dus ook in Oegstgeest, Katwijk en Wassenaar.
We hopen dat de kalender velen bemoedigen en inspireren mag

Freek Bakker


 
terug