Veertigdagentijd 2023 Veertigdagentijd 2023
In deze campagne staan diverse aandachts-projecten centraal. In de folder die bij u in de bus valt leest u al iets over deze projecten.

Zambia: Maatjes project. In meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn zowel de vader als de moeder overleden. Daarom hebben deze gezinnen kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Nadat hun ouders aan aids waren verleden, zorgden hun opa’s en oma’s lang voor deze kinderen. Maar nu zijn veel grootouders ook gestorven. Kerkleiders en maatjes worden getraind om de jonge gezinshoofden te begeleiden en praktisch te ondersteunen. Lees meer op: kerkinactie.nl/kinderenzambia

Palestina: Palestijnse christenen vormen in het Heilige Land een kleine gemeenschap, want minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Lees meer op
kerkinactie.nl/bijbelinpalestina

Nederland: Omzien naar gevangenen. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven waarin mensen omzien naar gevangenen en naar hun partners en kinderen. Zij bezoeken hen tijdens de detentie, maar proberen hun ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Een voorbeeld is de organisatie Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. Lees meer op
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/omzien-naar-gevangenen

Nederland: Ontdekken in kliederkerk
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Daarin ontdekken, vieren en eten samen met kinderen én jongeren wat het betekent om met elkaar in het voetspoor van Jezus te gaan. Op een creatieve manier ontdekken jong en oud in de kliederkerk de betekenis van Bijbelverhalen. Het blijkt een geweldige manier te zijn om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken.

Bangladesh: In Bangladesh, een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld, is de werkloosheid hoog. Samen met partnerorganisatie CCDB ondersteunen we jongeren bij het vinden van werk, en helpen we vrouwen met het verhogen van hun inkomen via een ingenieus kooktoestel.
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/klimaat-en-inkomensverbetering-op-het-platteland-van-bangladesh/

Nederland: Paaschallenge Elk jaar doen zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van het kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-kinderen-en-jongeren-nederland-40dagentijd/

Moldavië: Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn.
Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!  Meer lezen: kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

Voor deze projecten is ook financiële hulp heel belangrijk. Kerk in Actie Voorschoten (voorheen ZWO) houdt dan ook in de veertigdagentijd haar jaarlijkse financiële actie. Helpt u ook mee?

Kerk in Actie Voorschoten
Mienke Wilschut
 
terug