Vieren op 1,5 meter Vieren op 1,5 meter

In de maanden juli en augustus kunnen max. ongeveer 80 personen 'live' aan de viering deelnemen. Uiteraard gaan wij dat mogelijk maken.



In deze presentatie krijgt u een goede indruk van de plannen. U zult begrijpen dat er veel moet worden geregeld. Bovendien zal het niet zo worden zoals we gewend waren. We zullen allemaal moeten inschikken om 'vieren op 1,5 meter' mogelijk te maken. Met ieders inzet en medewerking gaat dat vast lukken.
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Arend-Jan Eshuis
terug