Welkom Welkom
De Protestantse gemeente te Voorschoten is een bloeiende gemeenschap met circa 2000 ingeschreven leden, 3 predikanten, een cantrix en vele vrijwilligers. Ons bestaansrecht en onze identiteit ontlenen wij aan de volgende missie:
‘Wij ervaren geloven als zoeken en tasten, vinden en gevonden worden. De PGV wil een open gemeenschap zijn van mensen die geloven in God die ruimte schept en in beweging zet door de Geest.
De woorden en daden van Jezus inspireren ons als gemeenschap en als individu in deze tijd en in deze wereld, in de maatschappij en in Voorschoten.’
Dit is wie wij zijn en wat wij willen bereiken.
 
terug