Wijziging e-mailadressen Wijziging e-mailadressen
Nieuwe ICT-omgeving PGV

Sinds mei 2018 geldt binnen de EU de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin wordt de veilige toegang tot en het gebruik van privégegevens voorgeschreven.
Ook de Protestantse Gemeente te Voorschoten (PGV) moet daaraan voldoen. Ook wij gebruiken natuurlijk privacygevoelige gegevens. Die staan nu vaak verspreid op de computers van de individuele kerkleden die een functie binnen de kerk hebben zoals ouderlingen, diakenen, commissieleden, enz. en dat mag natuurlijk niet meer.
In opdracht van de Kerkenraad wordt een nieuwe ICT-omgeving (= computeropslag) ingericht, waarin alle gegevens en mails goed beveiligd zijn opgeslagen. Alleen daarvoor geautoriseerde kerkleden kunnen hier bij. Voor “gewone” kerkleden verandert er weinig. Alleen zal een aantal emailadressen wijzigen die nog niet op dorpskerkvoorschoten.nl eindigen. De nieuwe emailadressen moeten vanaf dinsdag 23 maart 2021 worden gebruikt en de oude vervallen. De adressen staan aangegeven op de voorlaatste pagina van de Kerkklok (Adressen en overige gegevens) en op onze website.
Hier ziet u de wijzigingen in de e-mailadressen op een rijtje.


 
terug