Zendingserfgoedkalender 2021 Zendingserfgoedkalender 2021


Het thema is:
Eenheid in verscheidenheid.

Hier verbeeld als het samen optrekken in een sfeer van tolerantie en wederzijds respect van volgers van de grote godsdiensten in Indonesië. Het toont ons Bijbelse verhalen naar het ontwerp van de Javaanse dominee Khristian Aris Widodo die met de hand gebatikt zijn door de batik-studio die ds. Aris in de gemeente Kalipenten (een voorstad van Yogyakarta) heeft opgericht om de kerkelijke gemeente meer op haar woonplaats, met een overgrote meerderheid van moslims, te betrekken. Moslims en christenen werken hierin dus van harte samen.
De kalender geeft ook een introductie in de geschiedenis van Java, ook over de plek die kerk en moskee hier innemen.
Dit jaar is er ook een serie kerstkaarten gemaakt met werk van ds. Aris en zijn batik studio. De serie bestaat uit vier dubbele kerstkaarten met als thema’s De herders, De geboorte, De wijzen en De Vlucht naar Egypte (dubbelgevouwen 14,8 x 10,2 cm) met bijpassende enveloppen en als bonuskaart een enkele ansichtkaart met de afbeelding Eenheid in verscheidenheid. U kunt er meer over lezen en zien op www.zendingserfgoed,nl/zendingserfgoedkalender-2021

Dit jaar kunt u de kalender bestellen door het overmaken van € 9,00 op rek.nr.IBAN:NL09INGB0000147880 t.n.v. Zendingscommissie o.v.v. uw naam en adres.
De kaarten kunt u bestellen door het overmaken van € 6,00 op rek.nr.IBAN:NL09INGB0000147880 t.n.v. Zendingscommissie o.v.v. uw naam en adres.
Zondag 18 oktober zijn na de dienst kalender en kaarten te bekijken.
De ZWO- commissie zal er voor zorgen dat u de bestelde kalender en/ of kaarten ontvangt.
 
Namens ZWO Mienke Wilschut.
 
terug