Zendingserfgoedkalender 2022 Zendingserfgoedkalender 2022


Dit jaar is het thema “Van het duister naar het licht”
Ook deze kalender staat in de traditie van de vertrouwde Missie-Zendings-Kalender (MZK). Niet-westerse christenen verbeelden het Evangelie.
Voor 2022 zijn de afbeeldingen van de schilderijen van mevrouw Mahboobeh Salem, kunstenares en vluchteling uit Iran.
De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Iran (het vroegere Perzië) en over de plek die de verschillende religies in dit grote land innemen.  Dat betreft vooral de strenge vorm van de islam in deze Islamitische Republiek, maar toch zijn er joodse en christelijke minderheden te vinden. Maar alleen de Armeense Apostolische Kerk en de Assyrische Kerk van Antiochië kunnen op enige erkenning rekenen, de meeste andere denominaties moeten in schuilkerken bijeenkomen. Mahboobeh Salem en haar gezin zijn om die reden ook het land van de ayatollahs ontvlucht.
Naast de kalender verschijnt ook dit jaar een set van vier kerstkaarten met schilderijen van Mahboobeh Salem.
U kunt er meer over zien en lezen op www.zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender-2022.

U kunt de kalender bestellen door het overmaken van € 9,00 op
rek.nr.IBAN:NL09INGB0000147880 t.n.v. Zendingscommissie o.v.v. uw naam en adres.
De kaarten kunt u bestellen door het overmaken van € 6,00 op rek.nr.IBAN:NL09INGB0000147880 t.n.v. Zendingscommissie o.v.v. uw naam en adres.

Zondag 10 oktober zijn na de dienst kalender en kaarten te bekijken.
De ZWO- commissie zal er voor zorgen dat u de bestelde kalender en/ of kaarten ontvangt.
 
Namens ZWO Mienke Wilschut.


 
terug