Diaconie en jongeren Diaconie en jongeren
Provider, de groep jongeren van 12+ geeft twee keer per jaar aandacht aan diaconale projecten.  Bijvoorbeeld bij deelname aan acties zoals “Nacht zonder dak”, de schrijfactie voor Amnesty Internationaal of “Zip Your Lip”. Wij bespreken dan met elkaar hoe en voor welk doel de jongeren zich willen inzetten.  De jongeren bakken dan bijvoorbeeld cup cakes en verkopen deze, waarbij de diaconie kan besluiten deze actie te ondersteunen door de opbrengst te verdubbelen. 
Meer Info Jongerenwerker: jeugdwerk@dorpskerkvoorschoten.nl of op de website  www.dorpskerkvoorschoten.nl kopje jeugd.
 
terug