Pastoraal team Pastoraal team
Naast de gemeenteleden zijn er in de kerk ook mensen die zich in het bijzonder met pastoraat bezighouden: Het pastoraal team.

Het pastoraal team bestaat uit:
- pastoraal medewerk(st)ers,
- leden van de contactcommissie
- ouderlingen
- ouderling voor gezinnen en 30-50 jarigen
- jeugdouderling
- ouderenwerkster
- diakenen
- predikanten
 
lees meer »
 
De Theebrigade De Theebrigade
De theebrigade” is een kleinschalig, georganiseerd bezoek bij iemand thuis, waarbij ook enkele buurtgenoten zijn gevraagd. Het pastoraat zoekt iemand die zijn/haar huiskamer beschikbaar stelt. De theebrigade zorgt voor de rest. Zoals een koffer met kopjes, thee en wat lekkers, uitnodigingen en een minimaal programma (1½ uur).
Doel is om op een eenvoudige wijze contact met elkaar te hebben. Kerkelijk en minder/niet kerkelijk betrokkenen zijn welkom.
Als eerste willen we dit in Noord Hofland uit proberen.
Info bij Jaap Booij, e-mail: jaap.booij@dorpskerkvoorschoten.nl
 
 
Ouderenwerker Ouderenwerker
 


Mijn naam is Carijn Westeneng en na een mooie dienst op zondag 5 maart 2023 ben ik verbonden aan de Dorpskerk als ouderenwerker.
Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdagochtend. U kunt me bereiken op telefoonnummer: 06 27280676 of per e-mail: carijn.westeneng@dorpskerkvoorschoten.nl.
 
lees meer »
 
Pastoraal beraad. Pastoraal beraad.

Om het pastoraat in onze gemeente zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is de gemeente verdeeld in twee predikantswijken en zijn voor het nodige werk door heel Voorschoten ouderlingen en pastoraal medewerkers actief. 
 
lees meer »
 
Pastorale activiteiten Pastorale activiteiten
Hierbij een greep uit het grote aantal pastorale activiteiten binnen onze gemeente:

Koffieochtend op woensdag in de even weken.
Tijd: 10.00-11.30 uur. Plaats: “Het Praethuis”, Tuinderspad 1.
Informatie: Hanneke Atsma, tel: 06-12658621
Het Eetcafé op woensdag om de week.  
Tijd: 17.15-19.30 uur. Plaats: ’t Voorhuys, Kerkplein 2.
Informatie en opgave: Jaap Swager, tel: 071-5313067 of Leon Cornelissen, tel: 071-561 8259

- Bloemengroet
- Welkom voor nieuw ingekomenen
- Bezoek ouderen / ouderenzorg
- Voorbedengroep
- Inloopochtenden
- Open Kerk
- Heilig Avondmaal thuis
- Jongerenpastoraat

Zou u wellicht een bijdrage willen leveren aan één van deze activiteiten, dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van het pastoraal team (zie elders op deze pagina).
Tot slot kunt u hier enkele artikelen lezen vanuit de praktijk.
 
lees meer »
 
Bezoek Bezoek

Nieuw ingekomen gemeenteleden worden ter verwelkoming door pastoraal medewerkers bezocht.

Misschien wilt u ook zelf graag individueel bezoek ontvangen van één van de leden van het Pastoraal Beraad, u kunt dan bellen of mailen naar de predikant van uw pastorale wijk. Zie Predikanten.

Hier kunt u de brief lezen dd januari 2020 aan onze gemeenteleden met betrekking tot het pastorale contact binnen de Protestantse Gemeente Voorschoten.
lees meer »
 
Bloemengroet Bloemengroet
Iedere zondagochtend wordt door de ouderling van dienst bekend gemaakt naar wie dit keer als groet van de gemeente een bloemetje kan worden gebracht. Ter bemoediging, als teken van meeleven, om te laten weten dat we mensen niet vergeten, redenen genoeg.
 
lees meer »
 
Voorbeden Voorbeden
‘De gemeente van Christus is een biddende gemeenschap; in het gebed wordt haar antwoord openbaar op het Woord van God, dat haar heeft geschapen; daarom is het gebed als dankzegging en aanbidding, als belijdenis en voorbede, als regelmatig vragen en aanroeping in de nood, als stil verhaal van vrede en als kreet uit de diepte, het meest onvervreemdbaar kenmerk van het kerk-zijn’ (K.H. Miskotte in ‘De weg van het gebed’)
 
lees meer »
 
Pastorale Wijkindeling Pastorale Wijkindeling


De Protestantse Gemeente Voorschoten heeft één kerkgebouw, de Dorpskerk. Alle activiteiten staan, tenzij anders aangegeven, voor iedereen open. Pastoraal is er slechts een wijkindeling wat de predikanten betreft, pastoraal ouderlingen en pastoraal medewerkers zijn in héél de gemeente actief en worden ingezet waar nodig. 

Heeft u een predikant nodig, dan houden wij de volgende indeling aan: zie predikanten.