Pastoraal beraad. Pastoraal beraad.
Om het pastoraat in onze gemeente zo goed mogelijk te kunnen doen is de gemeente verdeeld in drie pastorale wijken. Iedere wijk heeft een predikant, een ouderling en een aantal pastoraal medewerkers.
 
lees meer »
 
Pastorale activiteiten Pastorale activiteiten
Hierbij een greep uit het grote aantal pastorale activiteiten binnen onze gemeente:
 
 • Bloemengroet
 • Welkom voor nieuw ingekomenen
 • Bezoek ouderen / ouderenzorg
 • Gespreksgroep 'Leven met verlies'
 • Zorg in de verzorging- en verpleeghuizen, Woonzorgcentra
 • Vlietlande-groep
 • Eetcafé
 • Voorbedengroep
 • Inloopochtenden
 • Open Kerk
 • Heilig Avondmaal thuis
 • Jongerenpastoraat
Zou u wellicht een bijdrage willen leveren aan één van deze activiteiten, dan kunt u altijd contact opnemen met ds. Willem de Boer, 0172 - 608 507, e-mail.
Tot slot kunt u hier enkele artikelen lezen vanuit de praktijk.

 
lees meer »
 
Contactcommissie voor ouderen Contactcommissie voor ouderen

Gemeenteleden van tachtig jaar en ouder worden te allen tijde ergens rond een verjaardag of huwelijksjubileum gebeld door één van de dames van de Contactcommissie. Zij maken graag een afspraak om u een keer te komen bezoeken.

Contact: mw. Corrie Kranendonk, tel.: 071-561 1515, e-mail
 
Bezoek Bezoek

Nieuw ingekomen gemeenteleden worden ter verwelkoming door pastoraal medewerkers bezocht.

Misschien wilt u ook zelf graag individueel bezoek ontvangen van één van de leden van het Pastoraal Beraad, u kunt dan bellen of mailen naar de predikant van uw pastorale wijk. Zie Predikanten.

Hier kunt u de brief lezen dd januari 2020 aan onze gemeenteleden met betrekking tot het pastorale contact binnen de Protestantse Gemeente te Voorschoten.
lees meer »
 
Bloemengroet Bloemengroet
Iedere zondagochtend wordt door de ouderling van dienst bekend gemaakt naar wie dit keer als groet van de gemeente een bloemetje kan worden gebracht. Ter bemoediging, als teken van meeleven, om te laten weten dat we mensen niet vergeten, redenen genoeg.
 
lees meer »
 
Voorbeden Voorbeden
‘De gemeente van Christus is een biddende gemeenschap; in het gebed wordt haar antwoord openbaar op het Woord van God, dat haar heeft geschapen; daarom is het gebed als dankzegging en aanbidding, als belijdenis en voorbede, als regelmatig vragen en aanroeping in de nood, als stil verhaal van vrede en als kreet uit de diepte, het meest onvervreemdbaar kenmerk van het kerk-zijn’ (K.H. Miskotte in ‘De weg van het gebed’)
 
lees meer »
 
Pastorale Wijkindeling Pastorale Wijkindeling

Zie Pastorale wijken op onze contactpagina.