Kerkklok Kerkklok
Kopij:
Kopij kunt u sturen naar: e-mail

Eindredactie: 
Freek Bakker
Remmelt Kruizinga
Ineke van Kempen
Hans van Kempen
Mourits Ligthart

Redactie: 
Anki Peper
Hans van Kempen
Ankie Schwarze 

Opgave nieuwe abonnementen en mutaties:
Ad Hoefnagel,  e-mail
Abonnementen lopen van januari t/m december.
Abonnementsprijs: € 35,- 
               digitaal: € 30,-
              per post: € 59,-

Betalingen en opgave advertenties
Wouter van Bemmel, e-mail
IBAN: NL 38 INGB 0000 4035 35 t.n.v.
                             'Kerkklok Prot Gem Voorschoten'

Nabezorging:
U kunt bellen als u de Kerkklok niet vóór zaterdag 12.00 uur ontvangen hebt:

Starrenburg, Centrum, Bijdorp, Vlietwijk:
Adrie Guldemond, tel. 06 - 2868 1550

Boschgeest, Bloemenwijk, Dobbewijk, Nassauwijk:
Okke de Boks, tel. 06 - 5512 3422

Adegeest, Krimwijk:
Sjanie Buizer, tel. 071 - 561 7600

Noord-Hofland, Stevenshof:
Wim van Winsen, tel. 06 - 3622 5603

 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2024 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2024
U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2024.
In de kolom "Inleverdatum" staat de datum waarop de kopij vóór 12.00 uur opgestuurd moet zijn naar de redactie.