Kerkklok Kerkklok
Kopij:
Kopij kunt u sturen naar: e-mail

Redactieleden: 
Bert Boter
Freek Bakker
Gerrit Mol
Remmelt Kruizinga
Melline Oosterhuis 

Opgave nieuwe abonnementen en mutaties:
H.A. Hoefnagel, Prinses Irenelaan 24,
telefoon 071 - 561 36 35, e-mail

Betalingen en opgave advertenties
De heer Anton Meijer,
Frederik Hendriklaan 4, 2252 GJ Voorschoten.
telefoon 071 - 561 7716, e-mail
IBAN: NL 38 INGB 0000 4035 35 t.n.v. Kerkklok Prot. Gemeente te Voorschoten
Abonnementsprijs: € 23,-
               digitaal: € 20,-
              per post: € 35,-

Nabezorging:
Indien de Kerkklok niet op zaterdag vóór 12.00 uur is bezorgd kunt u contact opnemen met ondergenoemden:
Dorp: Y. van Akker, tel. 071 - 561 7529 óf
        J.D. Vlasblom, tel. 071 - 561 7191.
Adegeest en Krimwijk:
        mw. S. Buizer, tel. 071 - 561 7600.
Noord-Hofland en Stevenshof:
        mw. A. Groothuis, tel. 071 - 576 1608

 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2019 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2019
U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2019.
 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2020 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2020
U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2020.