Kerkklok Kerkklok
Kopij:
Kopij kunt u sturen naar: e-mail

Eindredactie: 
Freek Bakker
Gerrit Mol
Remmelt Kruizinga
Melline Oosterhuis 

Redactie: 
Anki Peper
Hans van Kempen
Ankie Schwarze 

Opgave nieuwe abonnementen en mutaties:
Ad Hoefnagel, Prinses Irenelaan 24,
telefoon 071 - 561 3635, e-mail

Betalingen en opgave advertenties
Anton Meijer,
Frederik Hendriklaan 4, 2252 GJ Voorschoten.
telefoon 071 - 561 7716, e-mail
IBAN: NL 38 INGB 0000 4035 35 t.n.v.
                        'Kerkklok Prot Gem Voorschoten'
Abonnementsprijs: € 25,-
               digitaal:  € 22,-
              per post:  € 43,-

Nabezorging:
Indien de Kerkklok niet op zaterdag vóór 12.00 uur is bezorgd kunt u contact opnemen met:

Adrie Guldemond, tel. 06 - 2868 1550
(wijken: Starrenburg, Centrum, Bijdorp en Vlietwijk)

Joost Vlasblom, tel. 071 - 561 7191
(wijken: Boschgeest, Bloemenwijk, Dobbewijk en Nassawijk)

Sjanie Buizer, tel. 071 - 561 7600
(wijken: Adegeest en Krimwijk)

Ada Groothuis, tel. 071 - 576 1608
(wijken: Noord-Hofland en Stevenshof)

 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2020 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2020
U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2020.