Kerkklok Kerkklok
Kopij:
Kopij kunt u sturen naar: e-mail

Eindredactie: 
Freek Bakker
Remmelt Kruizinga
Ineke van Kempen
Hans van Kempen
Mourits Ligthart

Redactie: 
Anki Peper
Hans van Kempen
Ankie Schwarze 

Opgave nieuwe abonnementen en mutaties:
Ad Hoefnagel,  e-mail

Betalingen en opgave advertenties
Wouter van Bemmel, e-mail
IBAN: NL 38 INGB 0000 4035 35 t.n.v.
                             'Kerkklok Prot Gem Voorschoten'
Abonnementsprijs: € 35,- 
               digitaal: € 30,-
              per post: € 56,-

Nabezorging:
U kunt bellen als u de Kerkklok niet vóór zaterdag 12.00 uur ontvangen hebt:

Starrenburg, Centrum, Bijdorp, Vlietwijk:
Adrie Guldemond, tel. 06 - 2868 1550

Boschgeest, Bloemenwijk, Dobbewijk, Nassauwijk:
Okke de Boks, tel. 06 - 5512 3422

Adegeest, Krimwijk:
Sjanie Buizer, tel. 071 - 561 7600

Noord-Hofland, Stevenshof:
Ada Groothuis, tel. 071 - 576 1608

 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2023 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2023
U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2023.
In de kolom "Inleverdatum" staat de datum waarop de kopij vóór 12.00 uur opgestuurd moet zijn naar de redactie.
 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2022 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2022
U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2022.
In de kolom "Inleverdatum" staat de datum waarop de kopij vóór 12.00 uur opgestuurd moet zijn naar de redactie.