Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau

U kunt het kerkelijk bureau bereiken via:

  • het e-mailadres of
  • het postadres  Kerkplein 2, 2251 AV Voorschoten 

Ook kunt u de volgende medewerkers thuis bellen:

  • mevrouw H.M.Oudhof - Vree, 071 561 4595
  • mevrouw A.J. Uyterlinde, 071 561 2756
 
Scriba Scriba
Adres scriba Kerkenraad: 
Chopinlaan 68, 2253 BW Voorschoten,
telefoon: 06 - 46 41 71 23, e-mail
 
Vertrouwenspersoon seksueel misbruik Vertrouwenspersoon seksueel misbruik
De Generale Synode van de PKN heeft in januari 2016 een geactualiseerde brochure uitgegeven over seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Deze brochure bevat een protocol dat aan plaatselijke gemeenten aangeeft hoe te handelen bij signalen van misbruik door ambtsdragers of andere kerkelijke werkers. Er wordt gedetailleerd aangegeven welke procedure gevolgd moet worden als een melding wordt gedaan of een klacht wordt ingediend. In alle gevallen begint de procedure ermee dat iemand een situatie onder de aandacht brengt van een ambtsdrager.

Ook onze gemeente volgt dit protocol. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om één ambtsdrager aan te wijzen als eerste contactpersoon voor meldingen of klachten. Dit is Dia Kruizinga, ouderling. Mocht u in de toekomst haar aandacht willen vragen voor een geval van mogelijk misbruik, dan kunt u zich vertrouwelijk tot haar wenden (tel. 071-5617847). Zij zal dan met u in gesprek gaan en bekijken wie er verder bij de afhandeling moet worden betrokken. Naar verwachting zal dit in eerste instantie meestal de voorzitter van de kerkenraad zijn.

De brochure met het protocol kunt u hier vinden.
 
Autodienst Autodienst
Contactpersoon voor de autodienst. (ook voor incidentele passagiers): 06-5061.1222;

Wekelijks rijden er 7 auto’s om  12-14 minder mobiele gemeenteleden naar de kerk te brengen. Het is heel fijn dat zoveel mensen dit willen doen.  Chauffeurs stoppen en nieuwe passagiers melden zich, dus de autodienst kan altijd nieuwe rijders gebruiken. Een kleine moeite voor een rijder, een groot plezier voor mensen die anders niet naar de kerk kunnen komen. Geeft u zich op?
 
Caroline Heijer
Emailadres
Tel 0650611222