Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau


Voor allerhande vragen kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau. Een belangrijke taak is het lokaal beheer van de ledenadministratie via het LRP systeem (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk). 
U kunt het kerkelijk bureau bereiken via:

  • het e-mailadres of
  • het postadres Kerkplein 2, 2251 BS Voorschoten 

Ook kunt u de volgende medewerksters thuis bellen:

  • mevr. H.M. (Leny) Oudhof-Vree, 071 561 4595
  • mevr. P (Pieta) Bouwman, 071 561 6712
 
Vertrouwenspersoon seksueel misbruik Vertrouwenspersoon seksueel misbruik
De Generale Synode van de PKN heeft in januari 2016 een geactualiseerde brochure uitgegeven over seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Deze brochure bevat een protocol dat aan plaatselijke gemeenten aangeeft hoe te handelen bij signalen van misbruik door ambtsdragers of andere kerkelijke werkers. Er wordt gedetailleerd aangegeven welke procedure gevolgd moet worden als een melding wordt gedaan of een klacht wordt ingediend. In alle gevallen begint de procedure ermee dat iemand een situatie onder de aandacht brengt van een ambtsdrager.
 
lees meer »
 
Autodienst Autodienst
Contactpersoon voor de autodienst.

Wekelijks rijden er 7 auto’s om  12-14 minder mobiele gemeenteleden naar de kerk te brengen. Het is heel fijn dat zoveel mensen dit willen doen.  Chauffeurs stoppen en nieuwe passagiers melden zich, dus de autodienst kan altijd nieuwe rijders gebruiken. Een kleine moeite voor een rijder, een groot plezier voor mensen die anders niet naar de kerk kunnen komen. Geeft u zich op?
 
Caroline Heijer
Tel 06-50611222
 
Multimediateam Multimediateam

Contacte-mail.