Plaatselijke websites Plaatselijke websites

H. Laurentius en de Moeder Gods (R.K. parochie): http://www.rkvoorschoten.nl/

The Church of St. James (Anglicaans): http://www.stjames.nl/

Stichting Musicultura: https://www.musicultura.nl/

 
Landelijke websites Landelijke websites

Protestantse Kerk in Nederland: https://www.protestantsekerk.nl/

Raad van Kerken in Nederland: http://www.raadvankerken.nl/

Nederlands Bijbelgenootschap: http://www.bijbelgenootschap.nl/

Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland: http://www.ewv.nl/

Kerkdiensten in de regio Leiden voor mensen met een verstandelijke beperkingwww.gehandicaptendienst.nl.

Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl

Kleuren kerkelijk jaar op de website van PKN-Naaldwijk

Achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk: liedboekcompendium