Landelijke websites Landelijke websites

Protestantse Kerk in Nederland
Nieuws, informatie en achtergronden over de Protestantse Kerk in Nederland.

Raad van Kerken in Nederland
In de Raad van Kerken ontmoeten verschillende christelijke geloofsgemeenschappen uit Nederland elkaar.


Nederlands Bijbelgenootschap
Samen met leden en donateurs maakt het Nederlands Bijbelgenootschap het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven.

Evangelisch Werkverband: 


Samen onbeperkt geloven.
Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking o.a. in de regio Leiden.

Kerk in Actie
Kerk in Actie is de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland..

Kleuren kerkelijk jaar  
Uitleg over de kleuren van het kerkelijk jaar op de website van de
Protestantse Gemeente in Naaldwijk.


Liedboekcompendium
Achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het 
Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.


Jop (Jong Protestant)
Jop inspireert en ondersteunt vrijwilligers en professionals die zich bezighouden met het jeugdwerk in de kerk.


Kind op Zondag
Kind op Zondag biedt materiaal voor elke week: verhalen, werkvormen, liedjes, gesprekssuggesties en spelactiviteiten. Daarnaast ontwikkelen we suggesties voor alternatieve vormen van vieren, zoals een paasnachtwake met kinderen, een wandelviering..
Plaatselijke websites


H. Laurentius en de Moeder Gods (R.K. parochie): http://www.rkvoorschoten.nl/

The Church of St. James (Anglicaans): http://www.stjames.nl/

Stichting Musicultura: https://www.musicultura.nl/

terug