Huwelijk Huwelijk

Samen gaan wonen is best een grote stap. Het kan helpen als je je gedragen weet door God: daarom kun je vragen om voorbede in de zondagmorgendienst.  Neem hiervoor contact op met de dienstdoende predikant(e)

Ga je trouwen, dan kun je in de kerk de zegen ontvangen over jullie huwelijk. Dat kan op dezelfde dag als de burgerlijke huwelijksvoltrekking, maar ook later of tijdens een zondagmorgen viering. Wij willen graag met jullie de tijd nemen om alles samen goed voor te bereiden en te bespreken. Neem daarom tijdig contact op met de predikant(e). Mocht je in ons kerkgebouw willen trouwen, dan is het ook belangrijke om zo vroeg mogelijk na te gaan of de kerk beschikbaar is!

Voor de goede orde: wij staan (nog niet) vermeld op www.wijdekerk.nl

 
Geboorte Geboorte

De geboorte van een kind is een klein wonder! Als gemeenschap willen we de kleine graag welkom heten.
We stellen het daarom op prijs als je ons een geboortekaartje stuurt (mailadres)
Als gemeente delen we graag in de vreugde van een geboorte. Stuur een geboortekaartje naar de wijkpredikant en zij/hij zal spoedig contact opnemen om een afspraak te maken voor een kraambezoek.

Voor gegevens van de predikanten klik hier.

 
Doop Doop
Een aantal keren per jaar hebben wij een doopviering op zondagmorgen en er kan gedoopt worden tijdens de Paasnacht. In het midden van de gemeenschap kun je dan je baby, of je kind laten dopen, of zelf als volwassene gedoopt worden.  De doop is voor ons een symbolische teken, waarin wij ervaren dat God van ons houdt en dat wij bij God horen.
De predikant(e) bereidt de viering samen met de doopouders voor. Het gaat dan om vragen als: wat betekent dopen voor jou? Wat als één van de partners zich zelf als ‘niet-gelovig’ ziet? Welke liederen en eventuele gedichten vind je mooi?
In een kerkelijke gemeente als de onze is de doop van een pasgeboren baby tot nu toe het meest gebruikelijk. Maar het komt ook voor dat een kind wordt gedoopt als het al wat ouder is. De doop van een volwassene hoort al sinds eeuw en dag tot de praktijk van de kerk.
Voor een gesprek over dopen kun je contact opnemen met één van de predikanten (zie hier)
 
Overlijden Overlijden

Het overlijden van iemand die je lief is, is een ingrijpende gebeurtenis. De kerk leeft graag mee in tijden van verlies en rouw. Als u wilt dat één van de predikanten betrokken is bij de uitvaart, dan is het verstandig met hem of haar contact op te nemen, voordat de uiteindelijk datum van crematie of begrafenis is vastgelegd.
Als u kiest voor een kerkdienst, wordt die door de predikant(e) samen met de familie (en eventuele andere nabijen/vrienden?) voorbereid. Deze dienst kan plaats vinden in het kerkgebouw, in het crematorium, of op een andere plek.
Misschien kiest u voor een andere vorm van afscheid nemen. Ook dan kunnen wij als predikanten behulpzaam zijn. Mocht één van de pastorale medewerkers (vrijwilligers voor bezoekwerk in de kerk) nauw betrokken zijn geweest bij de overledene, dan kan hij of zij ook een belangrijke rol spelen bij het afscheid.
Ook als u ervoor kiest dat wij niet actief betrokken zijn bij de uitvaart, kan een gesprek met ons misschien wel helpen om een goede wijze van afscheid nemen te vinden.

Met het oog op de wensen en gedachten rondom de eigen uitvaart ontwikkelden we als kerk dit boekje. U kunt daarin aangeven wat voor u belangrijk is. Wij gaan daarover ook graag in gesprek met u en eventueel uw partner. Ook vragen rondom  het levenseinde kunnen daarbij klinken.

Voor de gegevens van de predikanten klik hier.
Voor het boekje ‘Voor later. Wensen voor begrafenis of crematie’ klik hier.