Geboorte Geboorte

Bij geboorte is het aan te bevelen om een geboortebericht toe te sturen aan de predikant. Deze neemt dan contact op voor een kraambezoek en daarbij kunnen verdere afspraken worden gemaakt voor een eventuele doopbediening.

 
Huwelijk Huwelijk

Wanneer u graag uw huwelijk kerkelijk wilt laten bevestigen en inzegenen kunt u dat - liefst ruim van te voren - kenbaar maken aan de predikant. Deze legt de datum vast, waarbij u zelf het kerkgebouw moet bespreken met de koster. Voor de trouwdienst wordt in nauw overleg met het bruidspaar gezocht naar liederen en teksten die aansluiten bij de betreffende gelegenheid.

 
Overlijden Overlijden

In geval van overlijden neme de familie zo spoedig mogelijk contact op met de predikant. In overleg met hem en met de begrafenisondernemer kan dan plaats en tijd voor een te houden Rouwdienst worden vastgesteld. Voor de nadere invulling daarvan wordt een afspraak gemaakt.