Taken Kerkrentmeesters Taken Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters heeft in algemene bewoordingen tot doel:
 
  • de mogelijkheden te scheppen om de voortgang van de verkondiging van het Woord van God te waarborgen;
  • de kerkenraad te voorzien van financiële middelen om personeel en gebouwen op een verantwoorde manier te beheren;
  • de kerkenraad in staat te stellen het beleid tot uitvoering te brengen.
 
Daarbij ligt de nadruk op het inzamelen van de financiële middelen, het beheer van deze financiële middelen en het onderhoud en beheer van de gebouwen ten dienste van de erediensten en alle nevenactiviteiten.
 
Bank- en gironummers Bank- en gironummers
lees meer »
 
Kerkbalans Kerkbalans

Algemene informatie vindt u op de kerkbalanssite.

Hier leest u de begeleidende brief voor Kerkbalans 2021 incl. een opsomming van activiteiten en een raming van de begroting 2021.
 
 
Financiële verantwoording Financiële verantwoording
Zie ANBI gemeente.
 
Begroting 2020 PGV Begroting 2020 PGV
U vindt hier het verkort overzicht van de begroting 2020 PGV.
 
Exploitatierekening 2018 Protestantse Gemeente Voorschoten Exploitatierekening 2018 Protestantse Gemeente Voorschoten
U vindt hier een verkort overzicht van de exploitatierekening 2018 van de Protestantse Gemeente te Voorschoten.
 
Jaarrekening 2017 PGV Jaarrekening 2017 PGV
Jaarrekening-2017 PGV vastgesteld door KR op 12 juni 2018