Taken Kerkrentmeesters Taken Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters heeft in algemene bewoordingen tot doel:
 
  • de mogelijkheden te scheppen om de voortgang van de verkondiging van het Woord van God te waarborgen;
  • de kerkenraad te voorzien van financiële middelen om personeel en gebouwen op een verantwoorde manier te beheren;
  • de kerkenraad in staat te stellen het beleid tot uitvoering te brengen.
 
Daarbij ligt de nadruk op het inzamelen van de financiële middelen, het beheer van deze financiële middelen en het onderhoud en beheer van de gebouwen ten dienste van de erediensten en alle nevenactiviteiten.
 
Verkorte overzicht begroting 2023 PGV Verkorte overzicht begroting 2023 PGV
Hier kunt u het verkorte overzicht begroting 2023 PGV bekijken.
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Bert Oosterloo, Benvenutolaan 8, 2253 AH Voorschoten, tel.nr.: 06-53211389, e-mail

Penningmeester: W.A. (Pim) Oskam, Zwaluwweg 68, 2251 MV Voorschoten, e-mail

Secretaris: Suzanne Romein, Leidseweg 548, 2253 JR Voorschoten, e-mail

Rek.nr. IBAN: NL96 INGB 0000 0817 12 t.n.v. Protestantse Gemeente te Voorschoten
 
Bankrekeningnummers Bankrekeningnummers
lees meer »
 
Periodieke gift Periodieke gift
Vaste Vrijwillige Bijdrage en een Overeenkomst Periodieke gift in geld
Regelmatig zijn er vragen van gemeenteleden of een periodieke gift aan de kerk mogelijk is en hoe dat dan werkt en of dit niet op de website kan worden geplaatst. De reden is dat als men een periodieke gift vastlegt in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar, dan is de drempel voor de inkomstenbelasting niet van toepassing, waardoor er een hogere belastingbesparing is.
Hierna volgt de procedure:
Het voorbeeld van een overeenkomst kan hier worden gedownload, maar ook vanaf de site van de Belastingdienst. Hierin staat in de toelichting, wat de stappen zijn, die moeten worden genomen. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Bert Oosterloo. Per mail : voorz.cvk@dorpskerkvoorschoten.nl of tel.nr.: 06-53211389.
 
 
Financiële verantwoording Financiële verantwoording
Zie ANBI gemeente.