Beleidsplan Protestantse Gemeente te Voorschoten periode 2015 - 2019 Beleidsplan Protestantse Gemeente te Voorschoten periode 2015 - 2019
U vindt hier het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Voorschoten voor de periode 2015-­‐2019. Het is een vervolg op het beleidsplan “Groeiend geloof in de toekomst” uit juni 2007, waarin de toekomstvisie van onze gemeente is vastgelegd. In de afgelopen periode zijn grote veranderingen opgetreden en ingrijpende  beslissingen genomen om van drie wijkkerkenraden over te gaan naar één kerkenraad en om in één kerkgebouw – de Dorpskerk -­‐  te willen samenkomen, beslissingen die ook al deels werden voorzien in “Groeiend Geloof in de toekomst”. 
 
Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente te Voorschoten Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente te Voorschoten
U vindt hier de plaatselijke regeling t.b.v. het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Voorschoten (2014) met de toelichting op deze regeling.