Taken Diaconie Taken Diaconie

Deel 01: Inleiding
Deel 02: Stille hulp
Deel 03: Ondersteuning van organisaties en instellingen
Deel 04: Optreden als “reisbureau”
Deel 05: Bieden helpende hand bij kleine klusjes
Deel 06: Tijdelijk woonruimte in diaconiewoningen
Deel 07: Bezorgen kerstattentie of een kerstpakket
Deel 08: Diaconale jeugdactiviteiten
Deel 09: Herbergen van de vreemdelingen
Deel 10: De diaconie in de toekomst
Deel 11: Hoe kunt u diaconaal bezig zijn

 
College van diakenen College van diakenen
Voorzitter: J.M. (Hans) Kranendonk, Roucouppark 8, 2251 AV Voorschoten
tel. 071 561 1515, e-mail

Penningmeester: R. (Ronald) Gerrits, Hofvliet 49, 2251 TH Voorschoten,
tel. 071 888 0785, e-mail

Secretaris: J. (Hans) van Kempen, Hofvliet 150, 2251TM Voorschoten,
tel. 071 531 3260, e-mail

Rek.nr. IBAN: NL95 RABO 0155 0067 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorschoten
 
Opbrengst collecten Opbrengst collecten1e kwartaal 2020
4e kwartaal 2019
3e kwartaal 2019
2e kwartaal 2019
1e kwartaal 2019Oudere jaren:

lees meer ยป
 
Collectebonnen Collectebonnen

Naast bankoverschrijvingen is er nu ook een proces ingevoerd om met collectebonnen aan collectedoelen te geven. U kunt enveloppen met collectebonnen inleveren bij de penningmeester van de diaconie, de heer R. Gerrits, Hofvliet 49 of bij diaken P. Vos, Het Wedde 2. Vermeld op de enveloppe s.v.p. het doel van de collecte.