Taken Diaconie Taken Diaconie
U kunt hier lezen wat de diaconie zoal doet in onze gemeente.
 

lees meer »
 
Veertigdagentijd en Kerk in Actie Voorschoten Veertigdagentijd en Kerk in Actie VoorschotenIn de veertigdagentijd houdt Kerk in Actie Voorschoten net als ieder jaar een financiële actie voor wereldwijde hulpprojecten. In de hierbij horende folder zijn de Kerk in Actie Nederland kort beschreven.
 
lees meer »
 
College van diakenen College van diakenen
Voorzitter: J.M. (Hans) Kranendonk, Roucouppark 8, 2251 AV Voorschoten
tel. 06-42976590, e-mail

Penningmeester: W. (Wim) Faber, Händellaan 27, 2253 BJ Voorschoten,
tel. 071 561 7869, e-mail

Secretaris: J. (Hans) van Kempen, Hofvliet 150, 2251TM Voorschoten,
tel. 071 531 3260, e-mail

Rek.nr. IBAN: NL95 RABO 0155 0067 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorschoten
 
Kerk in Actie Voorschoten Kerk in Actie Voorschoten

Kerk in Actie Voorschoten ( voorheen ZWO- Commissie) .
De Protestantse Gemeente te Voorschoten is onderdeel van de wereldkerk. Zij staat daarmee in de grote kring van christenen wereldwijd, voelt zich daarmee verbonden en is met hen geroepen de boodschap van Jezus Christus te verkondigen en handen en voeten te geven.
 
lees meer »
 
Collectedoel Heilig Avondmaal 2023-2024 Collectedoel Heilig Avondmaal 2023-2024


                              Kinderen in Leliëndaal

Steun de kinderhuizen in Suriname
De Diaconie heeft haar stem uitgebracht voor het voorstel van Kerk in Actie Voorschoten (voorheen ZWO).
Twee kinderhuizen van de Evangelische Broedergemeente in Suriname, Leliëndaal en Sukh Dhaam, vangen al ruim honderd jaar kinderen op die om heel verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Weeskinderen of kinderen afkomstig uit het binnenland die voor hun middelbare school en vakopleiding zijn aangewezen op verblijf in Paramaribo. Kinderen die thuis te maken hadden met mishandeling of misbruik, of die uit huis geplaatst werden omdat het in het gezin niet goed ging.
 
lees meer »
 
Groene kerk Groene kerkDe Protestantse Gemeente Voorschoten is sinds november 2023 een Groene Kerk.
Na de hei-dag van de diaconie in februari 2022 is een drietal diakenen begonnen als commissie “Groene Kerk”.
 
lees meer »
 
Collecteren met de Appostel app Collecteren met de Appostel app

Een moderne manier van collecteren: de Appostel App

Sinds de Covid-19 beperkingen wordt wekelijks nog maar één van de twee collecten uit het jaarrooster bij u aanbevolen. Het overmaken van een gift voor een collectedoel naar de bankrekening van de diaconie vereist namelijk nogal wat handelingen, én voor iedere overboeking berekent de bank transactiekosten. Nu is daar een oplossing voor.
 
lees meer »
 
Collectebonnen Collectebonnen

Naast bankoverschrijvingen kunt u ook met collectebonnen aan collectedoelen geven. U kunt enveloppen met collectebonnen inleveren bij de penningmeester van de diaconie, de heer R. Gerrits, Hofvliet 49 of bij diaken P. Vos, Het Wedde 2. Vermeld op de enveloppe s.v.p. het doel van de collecte.
Voor het bestellen van collectebonnen zie de pagina met bankrekeningnummers.