Taken Diaconie Taken Diaconie

Deel 01: Inleiding
Deel 02: Stille hulp
Deel 03: Ondersteuning van organisaties en instellingen
Deel 04: Optreden als “reisbureau”
Deel 05: Bieden helpende hand bij kleine klusjes
Deel 06: Tijdelijk woonruimte in diaconiewoningen
Deel 07: Bezorgen kerstattentie of een kerstpakket
Deel 08: Diaconale jeugdactiviteiten
Deel 09: Herbergen van de vreemdelingen
Deel 10: De diaconie in de toekomst
Deel 11: Hoe kunt u diaconaal bezig zijn

 
Begroting 2020 Begroting 2020
Maandag 18 november 2019 is in de Kerkenraad de begroting 2020 van de Diaconie Protestantse Gemeente Voorschoten vastgesteld. 
 
Opbrengst collecten Opbrengst collecten1e kwartaal 2020
4e kwartaal 2019
3e kwartaal 2019
2e kwartaal 2019
1e kwartaal 2019Oudere jaren:

lees meer ยป
 
Collectebonnen Collectebonnen

Naast bankoverschrijvingen is er nu ook een proces ingevoerd om met collectebonnen aan collectedoelen te geven. U kunt enveloppen met collectebonnen inleveren bij de penningmeester van de diaconie, de heer R. Gerrits, Hofvliet 49 of bij diaken P. Vos, Het Wedde 2. Vermeld op de enveloppe s.v.p. het doel van de collecte.