Taken Diaconie Taken Diaconie
U kunt hier lezen wat de diaconie zoal doet in onze gemeente.
 

lees meer »
 
College van diakenen College van diakenen
Voorzitter: J.M. (Hans) Kranendonk, Roucouppark 8, 2251 AV Voorschoten
tel. 071 561 1515, e-mail

Penningmeester: R. (Ronald) Gerrits, Hofvliet 49, 2251 TH Voorschoten,
tel. 071 888 0785, e-mail

Secretaris: J. (Hans) van Kempen, Hofvliet 150, 2251TM Voorschoten,
tel. 071 531 3260, e-mail

Rek.nr. IBAN: NL95 RABO 0155 0067 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorschoten
 
Kerk in Actie Voorschoten Kerk in Actie Voorschoten

Kerk in Actie Voorschoten ( voorheen ZWO- Commissie) .
De Protestantse Gemeente te Voorschoten is onderdeel van de wereldkerk. Zij staat daarmee in de grote kring van christenen wereldwijd, voelt zich daarmee verbonden en is met hen geroepen de boodschap van Jezus Christus te verkondigen en handen en voeten te geven.
 
lees meer »
 
Collectedoel Heilig Avondmaal 2022-2023 Collectedoel Heilig Avondmaal 2022-2023Steun de kerk in Syrië.
De diaconie heeft besloten om het voorstel van de commissie Kerk in Actie Voorschoten (voorheen ZWO) voor de collecte bij het Heilig Avondmaal te volgen.
Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Van de 18 miljoen Syriërs zijn 12 miljoen mensen op drift, velen in Syrië zelf, maar ook gevlucht naar de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak.

 
lees meer »
 
Collecteren met de Appostel app Collecteren met de Appostel app

Een moderne manier van collecteren: de Appostel App

Sinds de Covid-19 beperkingen wordt wekelijks nog maar één van de twee collecten uit het jaarrooster bij u aanbevolen. Het overmaken van een gift voor een collectedoel naar de bankrekening van de diaconie vereist namelijk nogal wat handelingen, én voor iedere overboeking berekent de bank transactiekosten. Nu is daar een oplossing voor.
 
lees meer »
 
Opbrengst collecten Opbrengst collecten1e kwartaal 2020
4e kwartaal 2019
3e kwartaal 2019
2e kwartaal 2019
1e kwartaal 2019Oudere jaren:

lees meer »
 
Collectebonnen Collectebonnen

Naast bankoverschrijvingen kunt u ook met collectebonnen aan collectedoelen geven. U kunt enveloppen met collectebonnen inleveren bij de penningmeester van de diaconie, de heer R. Gerrits, Hofvliet 49 of bij diaken P. Vos, Het Wedde 2. Vermeld op de enveloppe s.v.p. het doel van de collecte.
Voor het bestellen van collectebonnen zie de pagina met bankrekeningnummers.