Taken Diaconie Taken Diaconie

Deel 01: Inleiding
Deel 02: Stille hulp
Deel 03: Ondersteuning van organisaties en instellingen
Deel 04: Optreden als “reisbureau”
Deel 05: Bieden helpende hand bij kleine klusjes
Deel 06: Tijdelijk woonruimte in diaconiewoningen
Deel 07: Bezorgen kerstattentie of een kerstpakket
Deel 08: Diaconale jeugdactiviteiten
Deel 09: Herbergen van de vreemdelingen
Deel 10: De diaconie in de toekomst
Deel 11: Hoe kunt u diaconaal bezig zijn

 
Voorbedegroep Voorbedegroep
De voorbedegroep is ooit ingesteld door de diaconie en bestaat voor het merendeel uit oud-diakenen en de secretaris is lid van de diaconie. Om beurten maken wij conceptvoorbeden en bespreken die dan met elkaar.
De secretaris zorgt dan voor de definitieve versie en de verspreiding.
 
 
Begroting 2020 Begroting 2020
Maandag 18 november 2019 is in de Kerkenraad de begroting 2020 van de Diaconie Protestantse Gemeente Voorschoten vastgesteld. 
 
Exploitatierekening 2018 Exploitatierekening 2018
Verkort overzicht van de exploitatierekening 2018 van de Diaconie Protestantse Gemeente Voorschoten.
 
Meerjarenbegroting 2016 - 2018 Meerjarenbegroting 2016 - 2018
Hier vindt u de meerjarenbegroting 2016-2018 van de Diaconie Protestantse Gemeente Voorschoten.
 
Opbrengst collecten Opbrengst collecten

3e kwartaal 2019
2e kwartaal 2019
1e kwartaal 2019
4e kwartaal 2018
3e kwartaal 2018
2e kwartaal 2018
1e kwartaal 2018
4e kwartaal 2017

Oudere jaren:

lees meer ยป