De cantorij De cantorij


De Cantorij Voorschoten o.l.v. Maria Rosenmöller werkt regelmatig mee aan de zondagse erediensten. Wekelijkse repetities vinden plaats in het Kruispunt, iedere vrijdagavond van 19.00 - 20.00 uur.
Hier vindt u het Cantorijschema 2020. Daarin kunt u o.a. zien aan welke diensten medewerking wordt verleend.
In 2019 werkt de Cantorij nog mee aan de volgende dienst
  • 25 december, 1e Kerstdag
Op Kerstavond, dinsdag 24 december 22.00 uur zingt een KERST PROJECT KOOR Kerstliederen. Interesse in deelname? Repetities hiervoor vinden plaats op donderdagavond 19 december en maandagavond 23 december van 19.30 tot 22.00 uur in het Kruispunt te Voorschoten. Dinsdagavond 24 december vindt de laatste voorrepetitie plaats om 21.00 uur.
Opgeven kan bij: 
Maria Rosenmöller:
 
Concerten en uitvoeringen Concerten en uitvoeringen
Wij melden muziekuitvoeringen op deze website in de volgende kerkgebouwen in Voorschoten:
  • het Kruispunt (Schoolstraat 2),
  • de Dorpskerk (Kerkplein 2),
  • de Laurentiuskerk (Leidseweg 98) en het 
  • Bondsgebouw (Leidseweg 100)
lees meer ยป
 
Inloopconcerten Inloopconcerten


De Protestantse Gemeente te Voorschoten stelt met genoegen een podium beschikbaar voor lokale amateurmusici. Het seizoen 2019 - 2020 ging van start op zondag 20 oktober in het Kruispunt. Zie hier voor het volledige programma.