Predikanten Predikanten
 Pastorale wijk I (Noord)
:   
Ds. W.M. de Boer (Willem), De Oude Wereld 121,
2408 TL Alpen aan den Rijn, 0172 - 608 507, e-mail.
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag.Pastorale wijk II (Oost)

Ds. B.J.J. Boter (Bert), Jacob van Heemskercklaan 81,
2253 JZ  Voorschoten, 071 - 528 9585, e-mail
Vrije dag: woensdag.Pastorale wijk III (West)
:
Ds. A. Peper (Anki), Koningin Wilhelminalaan 12,
2252 GN Voorschoten, 071 - 887 3350, e-mail
Vrije dag: vrijdag.Voor een overzicht van de indeling van de Pastorale wijken zie hier.

 

terug