Wat ik nog mis: Wat ik nog mis:

 • Globale beschrijving kerkdienst (nevendienst, crêche).
 • Foto's van de kerk met beschrijving van b.v.:
  • opmerkelijke voorwerpen
  • liturgisch centrum
  • lantaarntjes licht paarskaars mee nevendienst
  • schilderijen
  • preekstoel
  • doopvont
  • paaskaars
  • stiltehoek
  • bloemschikking
 • Foto's en beschrijvingen kinderprojecten
 • Het lijkt wel alsof het hele pastoraat op de website ontbreekt. Welke activiteiten hebben we allemaal op dit gebied? Bij wie kan men terecht als men iemand weet voor de bloemen (eventueel via een officieel e-mailadres: ziekenbezoek, bezoek nieuw ingekomenen, enz. enz.?
  • 1 De organisatie van de Pastorale Raad
  • 2 Bezoekwerk
  • 3 Ouderenzorg
  • 4 Inloopochtenden 
  • 5 Open Kerk
  • 6 Overlijden en Rouwdiensten
  • 7 Geboorte en Dopen
  • 8 Trouwdiensten
  • 9 Heilig Avondmaal thuis
  • 10 Jongerenpastoraat
  • 11 Samenwerking met RK
  • 12 Zorg in de verzorging- en verpleeghuizen
  • 13 Samenwerking met het kerkelijk bureau
 • Voorbedegroep

 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Voorschoten periode 2015 - 2019 Beleidsplan Protestantse Gemeente te Voorschoten periode 2015 - 2019

U vindt hier het beleidsplan PGVoorschoten voor de periode 2015-­‐2019. Het is een vervolg op het beleidsplan “Groeiend geloof in de toekomst” uit juni 2007, waarin de toekomstvisie van de Protestantse Gemeente te Voorschoten (PGV) is vastgelegd. In de afgelopen periode zijn grote veranderingen opgetreden en ingrijpende  beslissingen genomen om van drie wijkkerkenraden over te gaan naar één kerkenraad en om in één kerkgebouw – de Dorpskerk -­‐  te willen samenkomen, beslissingen die ook al deels werden voorzien in “Groeiend Geloof in de toekomst”. 

 
Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente te Voorschoten Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente te Voorschoten

U vindt hier de plaatselijke regeling t.b.v. het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Voorschoten (2014) met de toelichting op deze tegeling.