Weekbrief zondag 13 september 2020

 

Corona-perikelen

Met zorg hebben we de laatste weken moeten constateren dat het in en rondom de kerkdiensten niet altijd goed gaat met de corona-afspraken die we hebben gemaakt. Dat levert vervelende situaties op en maakt dat niet iedereen zich meer veilig voelt in onze diensten. Dat kan niet de bedoeling zijn en zo willen we met elkaar ook geen kerk zijn. Het doet mij eerlijk gezegd pijn te zien dat we zo weinig serieus met de regels en elkaars veiligheid omgaan.
Met klem roep ik u daarom op de afspraken serieus te nemen. Ook als u anders denkt over bepaalde afspraken: in en rondom de kerkdienst is niet de plaats en het moment hierover in discussie te gaan of de regels naar eigen inzicht te interpreteren. De regels zijn na zorgvuldige overweging vastgesteld door de kerkenraad, volgt u uw kerkenraad alstublieft daarin.
Mocht het niet verbeteren, dan zij we in het ergste geval genoodzaakt het maximaal aantal bezoekers in de dienst te verminderen of de kerkdienst zelfs weer helemaal terug te brengen tot een online-viering.
Nog even kort een en ander op een rijtje:
  • Volg de aangegeven route in de kerk.
  • Schuif door in de rij tot de laatst beschikbare plek.
  • Volg altijd de aanwijzingen van de gastvrouwen en -heren en vermijd dicht langs elkaar lopen.
  • Ga na binnenkomst zo snel mogelijk naar uw plek, blijf niet hangen op andere plekken om een praatje te maken of iets dergelijks.
  • Raak zo min mogelijk andere stoelen en voorwerpen aan in de kerk, dit moet na de dienst allemaal gereinigd worden.
  • Neem alleen plaats op de gemarkeerde stoelen. Dus ook echtparen zitten niet naast elkaar. Alleen op die manier kan op alle plaatsen de anderhalve meter afstand gewaarborgd worden.
  • En uiteraard: kom niet bij verkoudheid e.d. Wij zijn elkaar hoeders, waarborg de veiligheid van de ander!
Laten we met elkaar de veiligheid waarborgen en de kerkdienst mogelijk houden. Houd u aan de regels!
Ds. Bert Boter

Uit de gemeente

  • Op 8 september overleed Johannes Eshuis, Joop, in de leeftijd van 89 jaar. De afscheidsdienst zal zijn op dinsdag 15 september en is online te volgen. Aansluitend is de begrafenis op begraafplaats Rosenburgh. Joop laat een vrouw, vier kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen na. Wij wensen hen, en allen die Joop missen zullen, Gods troost en nabijheid toe.
  • En dan word je 50. Door mijn gezin werd ik verrast met een heerlijk ontbijt. Het tafereel werd afgesloten met de bezorging van een prachtig boeket bloemen, van de gemeente. Ik voel mij vereerd. Door mijn ziekte kom ik al jaren niet meer in de kerk en toch weet de gemeente mij te vinden. Heel erg bedankt. Met vriendelijke groet, Miranda Brouwer-Baris

 

Dienst zondag 13 september

Lucas 10:25-37 – De Barmhartige Samaritaan
Hoe sta je als mens in het leven, waarop, of op wie, ben je gericht? En gaat het dan met name om het eeuwige leven of om het leven hier en nu? Het zijn vragen die de Schriftlezing van vandaag oproept.
We dopen vandaag drie kinderen: Raffaele, zoon van Anne Hoefnagel en Marco Tartaruga, Pepijn, zoon van Maarten en Fieke Ferguson Hoefnagel en Lotta, dochter van Maaike de Bruijn. Een feestelijke dienst die samen met de doopouders is voorbereid.
In deze dienst gaat voor ds. Bert Boter.

Collecte
De collecte is bestemd voor het project van Kerk in Actie “Noord-Ghana: alfabetisering”.
De start van een nieuw seizoen betekent hier de start van een nieuw schooljaar. In de afgelegen dorpen in het noorden van Ghana zijn nog veel volwassenen analfabeet. Kunt u het zich voorstellen dat je niet kunt lezen en schrijven? De kerk in Noord-Ghana geeft mensen les in hun eigen taal. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om mensen te leren lezen en schrijven.
Graag uw gift overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van “Noord-Ghana: alfabetisering”.

Voorbede
Onze voorbede wordt gevraagd voor de Groningers van wie de huizen door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning grote schade hebben opgelopen. Velen van hen wachten al jaren op de hun door de overheid toegezegde subsidie om hun huizen te herstellen. Het gevolg hiervan is dat zij nog steeds in grote onzekerheid verkeren.
 

Actuele berichten

Bijwonen kerkdienst zondag 13 september.
Er zijn gelukkig veel aanmeldingen voor a.s. zondag, maar dat betekent dat er bijna geen vrije plekken meer zijn. Wilt u zeker zijn van een plaatsje bel dan even met de beheerder om teleurstelling te voorkomen want helaas vol=vol (telefoon 06-57478025).

Koffieochtenden in het Pluspunt najaar 2020
In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen in de Kerkklok en De Augustinus vinden de koffieochtenden in Het Pluspunt in ieder geval t/m december geen doorgang. Met de gegevens betreffende het corona-virus die nu bekend zijn alsmede de door de overheid aangescherpte regels acht ik het risico te groot. Bernard Warmerdam (071-5313026, warmerdamjansen@ziggo.nl)

Youtube Livestream stopt
Vanaf zondag 27 september stoppen we met het uitzenden van de kerkdiensten via Youtube livestream. Sinds kort is het mogelijk om met 1000 mensen van onze gemeente tegelijk gebruik te maken van de Kerkomroep en dat is dus ruim voldoende. Veel dank aan ons mediateam dat er alles aan gedaan heeft om de livestream te realiseren om onze gemeente de diensten zo goed mogelijk mee te laten beleven.

Kerk in Actie zoekt collectanten
Kerk in Actie gaat in de week van 29 november – 5 december huis-aan-huis collecteren.
Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee? Griekenland telt duizenden vluchtelingenkinderen, die vaak helemaal alleen aangekomen, wonen in natte tenten in kampen waar té weinig voedsel en sanitair aanwezig is. Kerk in Actie wil middels deze collecte helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Wilt u meedoen met deze collecte voor vluchtelingenkinderen dan kunt u zich aanmelden bij Corine Stolk, corine.stolk@kpnmail.nl, 06-15467410.

Nacht zonder dak
Zaterdag is het zo ver: een aantal bikkels van jongeren doet mee aan de nacht zonder dak. De jongeren beleven hoe het is om een nacht door te brengen zonder een goed dak boven hun hoofd. Komt u deze jongeren zaterdagavond 12 september aanmoedigen? U ben vanaf 19:00 welkom om even te buurten. Marianne Sonneveld v Kammen

Open huis Dorpskerk en bijgebouw
U bent vast ook nieuwsgierig naar hoe onze kerk en het bijgebouw er na de verbouwing uit zien. Grootse festiviteiten rond een opening zijn helaas niet realiseerbaar maar een kijkje nemen kan wel! Op zaterdag 19 september hopen we u allen te verwelkomen bij het open huis in de Dorpskerk en het bijgebouw. Er zijn rondleidingen van 14.00 tot 17.00 uur met om 15.00 uur de bekendmaking van de namen van bijgebouw en zalen en om 16.30 uur het bedanken van de vrijwilligers. We gaan in kleine groepjes, onder begeleiding van een rondleider, via vaste routes de kerk en het bijgebouw bekijken om zo de regels van het RIVM te kunnen volgen.
Voor het open huis zijn er nog een paar vrijwilligers nodig. Onder andere voor het rondleiden, het schenken van een drankje en het schoonmaken op vrijdag- en zaterdagmiddag. Wie wil helpen kan zich melden bij Peri Vos, liefst per mail perivos@xs4all.nl of telefonisch 071-5763382

Vakantie
Ds. Willem de Boer heeft vakantie tot en met zondag 13 september en ds. Anki Peper t/m 28 september.
Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met één van de aanwezige collega’s.
 

Belangrijke adressen