@dorpskerkvoorschoten.nl @dorpskerkvoorschoten.nl
Sinds enige tijd maken we binnen onze kerk gebruik van Microsoft 365/Teams en gebruiken we dorpskerkvoorschoten.nl emailadressen. Dat is nodig om te voldoen aan de Privacywetgeving.
Op dit moment maken allen die een dorpskerkvoorschoten.nl emailadres hebben daarvan actief gebruik.
We willen iedereen vragen om vanaf heden voor de kerkelijke contacten uitsluitend daarvan gebruik te maken en niet meer van hun privé emailadres. Dat is in het kader van de privacywetgeving niet toegestaan. En zo blijft alle communicatie opgeslagen binnen de beveiligde omgeving.
De dorpskerkvoorschoten.nl emailadressen staan op diverse plaatsen aangegeven zoals b.v. onderaan de weekbrieven, op deze website, enz. We rekenen graag op ieders medewerking.
terug